Środa, 2023-12-06
BIP

Aktualności

Widzisz? Reaguj!

Dodano: 04-12-2023

Okres zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne są szczególnie narażone na utratę zdrowia i życia.
W czasie silnych mrozów zwłaszcza osoby bezdomne są podatne na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Dlatego tak ważna jest w tym czasie dobra koordynacja działań i stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Prosimy więc osoby posiadające informacje o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych potrzebujących natychmiastowej pomocy o pilny kontakt z Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku – tel. ❗️13 46 080 30❗️ (w godz. 7:30 – 15:30), w godzinach popołudniowych i nocnych – tel. 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 

Dzień Pracownika Socjalnego

Dodano: 21-11-2023

Koperta Życia

Dodano: 28-08-2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku od 28 sierpnia 2023r. w ramach realizowanego projektu Koperta Życia rozpoczyna wydawanie kopert uczestnikom projektu.

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Koperta Życia to przede wszystkim karta informacyjna, na której zapisujemy aktualne informacje dotyczące naszego zdrowia oraz podstawowe dane osobowe, między innymi tj.: grupa krwi, przebyte choroby, uczulenia, przyjmowane leki, kontakt do bliskiej osoby, którą należy powiadomić w nagłych sytuacjach.

Koperta pozwala ratownikom medycznym na szybkie rozeznanie, co dolega pacjentowi, jakie leki przyjmuje, co może mu zagrażać. Dzięki temu w przypadku nagłych problemów ze zdrowiem czy utraty przytomności, koperta może być dla ratowników jedynym rzetelnym źródłem informacji o sytuacji, a w efekcie przyczynić się do uratowania życia.

O koperty życia można zapytać pracowników socjalnych ze swojego rejonu lub bezpośrednio w siedzibie MOPS w Sanoku – ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, tel.: 13 46 080 30

Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej akcji, więcej informacji: https://kopertazycia.pl/

[…]

POGRZEB DZIECI ZMARŁYCH PRZED URODZENIEM

Dodano: 24-08-2023

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Dodano: 21-08-2023

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów.

Ustawa przewiduje, że poszczególne grupy osób niepełnosprawnych – w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności, od 2024 r., świadczenie będzie wypłacane dla osób niepełnosprawnych, które uzyskają najwięcej punktów.

[…]

PROJEKT SOCJALNY: „KOPERTA ŻYCIA”

Dodano: 13-07-2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku rozpoczyna projekt socjalny: „KOPERTA ŻYCIA”

Starzejące się społeczeństwo to nowe wyzwania ekonomiczne, społeczne i zdrowotne. W pomoc osobom starszym zazwyczaj zaangażowana jest rodzina, dlatego w szczególnie trudnej sytuacji są osoby starsze samotne, niepełnosprawne czy przewlekle chore – zdane na pomoc instytucji. „Koperta życia dla seniora” to program, który pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, który uświadamia że są ważną grupą społeczeństwa. „Koperta życia” podczas akcji ratunkowej staje się pierwszym i jedynym  źródłem informacji o osobie jej chorobach, zażywanych lekach, umożliwia szybkie podjęcie działań, w których czas ratuje życie. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia także policji, straży pożarnej, czy pracownikom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze.

Za kilka lat co trzeci mieszkaniec Sanoka będzie osobą starszą, dlatego warto już dziś zauważyć i skupić się na problemach tej grupy osób, a poprzez działania informacyjne, promocyjne zwiększać świadomość i poprawiać jakość ich życia.

Chętne osoby zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych, osobiście w MOPS Sanok lub telefonicznie: 13-46-080-30

Sanockie Becikowe

Dodano: 21-03-2023

Szanowni Państwo, mija właśnie rok od wprowadzenia przez Gminę Miasta Sanoka  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – Sanockiego becikowego. Do tej pory świadczenie wypłaciliśmy dla 153 małych mieszkańców Sanoka. Przypominamy, że świadczenie wynosi 1000 zł. 

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku., w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Sanoka bez przerwy przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku. Becikowe przyznawane jest bez kryterium dochodowego.

Poniżej wzór wniosku:

wniosek Sanockie becikowe

Nabór osób do świadczenia usług w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Dodano: 08-03-2023

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Szanowni Państwo, w załączeniu udostępniamy zapytanie ofertowe na świadczenie usług w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 wraz z załącznikami.

Dokumenty można składać do 15.03.2023 r. do godz. 11

Więcej informacji pod numerem telefonu: 13-46-080-30

Zapytanie ofertowe AOON 2023

załacznik nr 1 formularz ofertowy AOON 2023

załącznik nr 2 o pelni praw 2023

załącznik nr 3 oświadczenie o nieskazaniu 2023

PROGRAM_AOON_JST_EDYCJA_2023

Nabór osób do świadczenia usług w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Dodano: 08-03-2023

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Szanowni Państwo, w załączeniu udostępniamy zapytanie ofertowe na świadczenie usług w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 wraz z załącznikami.

Dokumenty można składać do 15.03.2023 r. do godz. 11

Więcej informacji pod numerem telefonu: 13-46-080-55

Zapytanie ofertowe opieka wytchnieniowa 2023

załacznik nr 1 formularz ofertowy op wyt 2023

załącznik nr 2 o pelni praw 2023

załącznik nr 3 oświadczenie o nieskazaniu 2023

PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA_18_10

 

 

Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców

Dodano: 06-03-2023
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”.
W dniu 9 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 11.00, w Klubie Górnika, ul. Grzegorza 2 w Sanoku odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie.
Poniżej zamieszczamy wszystkie informacje.
Serdecznie zapraszamy!
Loga