Sobota, 2019-03-23
BIP

Aktualności

Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego”

Dodano: 29-01-2019

Abakus Konsulting Sp. Z o.o. Sp. k. ogłasza nabór do projektu stażowo – szkoleniowego „Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa  podkarpackiego”.

[…]

Odbiór decyzji 500+/ZR/FA

Dodano: 28-01-2019

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że decyzje w sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego są wydawane w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku 7:30-15:30) odpowiednio:

  • pokój nr 1 – fundusz alimentacyjny,
  • pokój nr 4 – zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • pokój nr 9 – świadczenie wychowawcze (500+),

osobie (wnioskodawcy), na którą zostały przyznane. Natomiast, aby decyzję mogła odebrać inna, pełnoletnia osoba musi ona posiadać pisemne upoważnienie wnioskodawcy (również w przypadku małżonków).

Po odbiór decyzji należy stawić się z dowodem osobistym, który należy okazać osobie wydającej.

13 46 080 60 „Telefon zaufania dla Seniora”

Dodano: 18-01-2019

Od 21 stycznia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sanoku uruchamia się „Telefon zaufania dla Seniora” 

[…]

Przypominamy, że do 30.11.2018 r. można złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”.

Dodano: 26-11-2018

[…]

PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIU „DOBRY START”

Dodano: 25-06-2018

 

[…]

Klauzula informacyjna

Dodano: 25-05-2018

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku

  […]

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022.

Dodano: 24-05-2018

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Rady Miasta Sanoka w dniu 10 maja 2018 r. został przyjęty „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022.

Uchwała wraz z załącznikiem jest dostępna w zakładce
„Dokumenty do pbrania na naszej stronie pod adresem http://mops.sanok.pl/dokumenty-do-pobrania/

Przypomnienie

Dodano: 10-02-2018

Przypominamy Świadczeniobiorcom pobierającym świadczenia rodzinne, świadczenie 500+ oraz świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o konieczności bezzwłocznego powiadamiania tutejszego organu o zmianach w sytuacji rodzinnej i dochodowej mających wpływ na prawo do świadczeń.

[…]

Komunikat dot. wypłaty świadczeń rodzinnych

Dodano: 23-11-2017

[…]

Teatralne Noce Profilaktyki rozpoczęte

Dodano: 21-07-2017

20.07.2017 

Dla Uczestników projektu pn. „Moja rodzina i ja” w dniu 10 lipca 2017 r. w ramach Teatralnych Nocy Profilaktyki został przedstawiony program o charakterze profilaktyki uzależnień pt.: „Kuszenie śmierci”  przez Lecha Dyblika.

Więcej

Loga