Piątek, 2018-04-20
BIP

Aktualności

Przypomnienie

Dodano: 10-02-2018

Przypominamy Świadczeniobiorcom pobierającym świadczenia rodzinne, świadczenie 500+ oraz świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o konieczności bezzwłocznego powiadamiania tutejszego organu o zmianach w sytuacji rodzinnej i dochodowej mających wpływ na prawo do świadczeń.

[…]

Informacja dla osób, które nie odebrały decyzji dotyczącej przyznania świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz świadczeń rodzinnych.

Dodano: 10-02-2018

[…]

Informacja o terminach wypłat 500+ na okres 2017/2018

Dodano: 06-02-2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że w nowym okresie zasiłkowym 2017/2018, który rozpoczyna się 1 października 2017 r. i trwa do 30 września 2018 r. wypłata świadczeń wychowawczych tzw. Rodzina 500+, będzie następowała po 20 dniu danego miesiąca (wypłata jest uzależniona od przelewu środków finansowych z Ministerstwa).

[…]

Rodzina 500 plus i świadczenia rodzinne w UE – ważna zmiana od 1 stycznia 2018 r.

Dodano: 25-01-2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 01-01-2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazane zostały wojewodom.

[…]

Komunikat dot. wypłaty świadczeń rodzinnych

Dodano: 23-11-2017

[…]

Zasiłek Rodzinny na okres zasiłkowy 2017/2018

Dodano: 11-08-2017

Osoby zamieszkujące na terenie miasta Sanoka, ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018
(od 01-11-2017r. do 31-10-2018r.) mogą od 1 sierpnia 2017 r.
pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku ul. Zamkowa 30 od Poniedziałku do Piątku w godz. 7.30-15.30 

[…]

Teatralne Noce Profilaktyki rozpoczęte

Dodano: 21-07-2017

20.07.2017 

Dla Uczestników projektu pn. „Moja rodzina i ja” w dniu 10 lipca 2017 r. w ramach Teatralnych Nocy Profilaktyki został przedstawiony program o charakterze profilaktyki uzależnień pt.: „Kuszenie śmierci”  przez Lecha Dyblika.

Więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie „MOJA RODZINA I JA”

Dodano: 30-03-2017

[…]

Zmiana kryterium dochodowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Dodano: 30-01-2017
po pz logo jpg logo_mrpips_wektor_1 logo z flaga jpg

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/
dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku docenieni.

Dodano: 20-12-2016

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku docenieni.

,,Za nic nie jesteśmy tak wdzięczni jak za wdzięczność”

(Marie von Ebner-Eschenbach)

podziekowanie_2016       wyroznienie_epatala

Loga