Piątek, 2021-02-26
BIP
Wydrukuj

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

38-500 Sanok; ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 (dawny Areszt Śledczy).

tel. 13 46 08 030
fax 13 46 08 031

 

 Dział, Komórka, stanowisko

 Telefon, fax, e-mail

Dyrektor

13 46 08  030

Z-ca Dyrektora

13 46 08 065

Sekretariat

13 46 08 030

fax 13 46 08 031

e-mail:  sekretariat @ mops.sanok.pl

tel. kom. 517-539-695

tel. kom. 517-097-958

skrzynka podawcza ePUAP

/mopssanok/Skład_ESP/

Dział Pomocy Społecznej

Kierownik Działu
13 46 08 042
Pracownicy Socjalni 13 46 08 033
Asystenci Rodziny 13 46 08 052
Zasiłki stałe, okresowe, celowe i inne 13 46 08 040
Domy Pomocy Społecznej
13 46 08 040

Dział Finansowo – Księgowy

13 46 08 032

Dział Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego
i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Działu
13 46 08 056
Świadczenia Rodzinne 13 46 08 034
Fundusz Alimentacyjny 13 46 08 035

Świadczenia Wychowawcze – Rodzina 500+

Realizacja programu „DOBRY START”

13 46 08 048
13 46 08  055
Karta Dużej Rodziny 13 46 08 042
Dodatki mieszkaniowe i zryczałtowany dodatek energetyczny 13 46 08 059
Usługi opiekuńcze 13 46 08 041

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie

13 46 08 052

Psycholog
(przyjmuje w poniedziałki i wtorki w godzinach od 800 do 1100)tel. nr wewnętrzny 30
Prawnik
Dyżur konsultanta ds. prawnych pełniony jest w każdą środę
w godz. od  11.30 – 14.00) tel. nr wewnętrzny 63

 

Loga