Poniedziałek, 2020-09-28
BIP
Wydrukuj

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

38-500 Sanok; ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 (dawny Areszt Śledczy).

 Dział, Komórka, stanowisko

 Telefon, fax, e-mail

Dyrektor

 tel. (13) 4608030

Z-ca Dyrektora

tel. (13) 4608065

Sekretariat

tel. (13) 4608030

fax. (13)4608031

e-mail:  sekretariat @ mops.sanok.pl

skrzynka podawcza ePUAP

/mopssanok/Skład_ESP/

Dział Pomocy Społecznej

Kierownik Działu
tel. (13) 4608042
Pracownicy Socjalni tel. (13) 4608033
Asystenci Rodziny tel. (13) 4608052
Zasiłki stałe, okresowe, celowe i inne tel. (13) 4608040
Domy Pomocy Społecznej
tel. (13) 4608040

Dział Finansowo – Księgowy

tel. (13)4608032

Dział Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego
i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Działu
tel. (13) 4608056
Świadczenia Rodzinne tel. (13) 4608034
Fundusz Alimentacyjny tel. (13) 4608035

Świadczenia Wychowawcze – Rodzina 500+

Realizacja programu „DOBRY START”

tel. (13) 4608048
tel. (13)4608055
Karta Dużej Rodziny tel.(13) 4608042
Dodatki mieszkaniowe i zryczałtowany dodatek energetyczny tel. (13) 4608059
Usługi opiekuńcze tel. (13) 4608041

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie

tel. (13) 4608052

Psycholog
(przyjmuje w poniedziałki i wtorki w godzinach od 800 do 1100)tel. (13) 4608030
Prawnik
Dyżur konsultanta ds. prawnych pełniony jest w każdą środę
w godz. od  11.30 – 14.00) tel. (13) 4608063

 

Loga