Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

38-500 Sanok; ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 (dawny Areszt Śledczy).

tel. 13 46 08 030
fax 13 46 08 031

Numer rachunku bankowego: Bank Pekao S.A. 90 1240 1792 1111 0011 0325 8480

Numer rachunku bankowego dla wpłat dłużników alimentacyjnych: Bank Pekao S.A. 70 1240 1792 1111 0011 0325 8549

 

 Dział, Komórka, stanowisko

 Telefon, fax, e-mail

Dyrektor

13 46 08  030

Z-ca Dyrektora

13 46 08 065

Sekretariat

13 46 08 030

fax 13 46 08 031

e-mail:  sekretariat @ mops.sanok.pl

tel. kom. 517-539-695

tel. kom. 517-097-958

skrzynka podawcza ePUAP

/mopssanok/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń

AE:PL-41453-95275-WDHEE-22

Dział Pomocy Społecznej

Kierownik Działu
13 46 08 042
Pracownicy Socjalni 13 46 08 033
Asystenci Rodziny 13 46 08 052
Zasiłki stałe, okresowe, celowe i inne 13 46 08 040
Domy Pomocy Społecznej
13 46 08 040
Karta Dużej Rodziny
13 46 08 040
13 46 08 042
Dział Finansowo – Księgowy
13 46 08 032

Dział Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego
i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Działu
13 46 08 056
Świadczenia Rodzinne 13 46 08 034
Fundusz Alimentacyjny 13 46 08 055
Świadczenia Wychowawcze – Rodzina 500+
Realizacja programu „DOBRY START”
13 46 08 048
13 46 08  069
Świadczenia opiekuńcze nad osobą dorosłą 13 46 08 059
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenia opiekuńcze na dzieci
Urlop wychowawczy

13 46 08 054

13 46 08 057

Komórka Pomocy Rodzinie i rodzinom Niepełnosprawnym

Dodatki mieszkaniowe
i zryczałtowany dodatek energetyczny
13 46 08 041
13 46 08 061

Usługi opiekuńcze
13 46 08 041

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie

13 46 08 052

Psycholog
(przyjmuje w poniedziałki i wtorki w godzinach od 800 do 1100)
13 46 08  030
Prawnik
Dyżur konsultanta ds. prawnych pełniony jest w każdą środę
w godz. od  11.30 – 14.00)
13 46 08 063
Kadry
13 46 08 055

 

Loga