Niedziela, 2020-11-29
BIP
Wydrukuj

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

38-500 Sanok; ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 (dawny Areszt Śledczy).

517-539-695

517-097-958

 Dział, Komórka, stanowisko

 Telefon, fax, e-mail

Dyrektor

nr wewnętrzny 30

Z-ca Dyrektora

nr wewnętrzny 65

Sekretariat

nr wewnętrzny  30

nr wewnętrzny 31

e-mail:  sekretariat @ mops.sanok.pl

skrzynka podawcza ePUAP

/mopssanok/Skład_ESP/

Dział Pomocy Społecznej

Kierownik Działu
nr wewnętrzny 42
Pracownicy Socjalni nr wewnętrzny 33
Asystenci Rodziny nr wewnętrzny 52
Zasiłki stałe, okresowe, celowe i inne nr wewnętrzny 40
Domy Pomocy Społecznej
nr wewnętrzny 40

Dział Finansowo – Księgowy

nr wewnętrzny 32

Dział Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego
i Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik Działu
nr wewnętrzny 56
Świadczenia Rodzinne nr wewnętrzny 34
Fundusz Alimentacyjny nr wewnętrzny 35

Świadczenia Wychowawcze – Rodzina 500+

Realizacja programu „DOBRY START”

nr wewnętrzny 48
nr wewnętrzny 55
Karta Dużej Rodziny nr wewnętrzny 42
Dodatki mieszkaniowe i zryczałtowany dodatek energetyczny nr wewnętrzny 59
Usługi opiekuńcze nr wewnętrzny 41

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie

nr wewnętrzny 52

Psycholog
(przyjmuje w poniedziałki i wtorki w godzinach od 800 do 1100)tel. nr wewnętrzny 30
Prawnik
Dyżur konsultanta ds. prawnych pełniony jest w każdą środę
w godz. od  11.30 – 14.00) tel. nr wewnętrzny 63

 

Loga