Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Nabór osób z niepełnosprawnościami do Programu AOON 2024

Dodano: 06-02-2024

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór do Programu

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

W roku 2024 ze względu na ograniczone środki przyznane na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, wsparciem objętych zostanie 28 osób z niepełnosprawnościami w tym (11 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 9 osób z orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności, 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Adresatami programu są:

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub
w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024r. poz.44)

Usługi w ramach Programu są bezpłatne i polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki,
    wystawy);

 

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie poniżej umieszczonych dokumentów wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i dostarczenie ich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku. Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu MOPS pok. 211 w Sanoku przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok, za pośrednictwem skrzynki Epuap /mopssanok/SkrytkaESP lub wysłać pocztą do dnia 15 lutego 2024 r.  do godziny 15.30 (liczy się data wpływu do Ośrodka).

            Z Programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta Sanoka.

            W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w kontekście  sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu.

AOON ogłoszenie o naborze 2024

Regualmin AOON 2024

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888 (1)

Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890 (1)

program-aoon-jst-edycja-2024-1692172859 (1)

klauzula informacyjna RODO MOPS Sanok

Loga