Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

Dodano: 23-02-2024

Szanowni Państwo, informujemy, że Komisja wybierająca uczestników do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024 zakończyła prace.

Liczba osób chętnych do wzięcia udziału w Programie była większa niż zaplanowana liczba uczestników (28 osób). Na podstawie regulaminu, celów Programu oraz skali punktowej, w oparciu o karty zgłoszeń, Komisja dokonała oceny przedmiotowych  wniosków pod względem merytorycznym i formalnym.

Po analizie dokumentacji w kontekście sytuacji osób niepełnosprawnych tj. skali niepełnosprawności oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu, Komisja podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do Programu  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 28 uczestników.

Osoby, które dostały  się do programu oraz te, które nie dostały się, znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane o decyzji w przyszłym tygodniu.

Loga