Czwartek, 2020-10-22
BIP
Wydrukuj

Terminy wypłat

HARMONOGRAM WYPŁAT
w Gminie Miasta Sanoka w 2020 r.

Świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), „Dobry Start” (300+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków celowych, zasiłków celowych na zakup żywności, zasiłków okresowych, zasiłków stałych
MIESIĄC DZIEŃ
STYCZEŃ 24 (piątek), 27 (poniedziałek)
LUTY 24 (poniedziałek), 25 (wtorek)
MARZEC 23 ( poniedziałek ), 24 (wtorek)
KWIECIEŃ 23 (czwartek), 24 (piątek)
MAJ 22 ( piątek ), 25 (poniedziałek)
CZERWIEC 23 (wtorek), 24 (środa)
LIPIEC 23 (czwartek), 24 (piątek)
SIERPIEŃ 24 (poniedziałek), 25 (wtorek)
WRZESIEŃ 24 (czwartek), 25 (piątek)
PAŹDZIERNIK 23 (piątek), 26 (poniedziałek)
LISTOPAD 23 (poniedziałek), 24 (wtorek)
GRUDZIEŃ 22 (wtorek), 23 (środa)

Punkt Kasowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku,
w którym wypłacane są świadczenia i zasiłki,
mieści się w Sanoku przy ulicy TRAUGUTTA 9.
Wypłaty odbywają się w godzinach 8:30-14:30
Osoba uprawniona do świadczeń powinna zgłosić się po wypłatę
z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Loga