Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2024

Dodano: 05-03-2024

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór do Programu

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2024.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi świadczone w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” przysługują
w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Osoby, które chcą ubiegać się o przystąpienie do Programu muszą przedłożyć następujące  dokumenty:

  • karta zgłoszenia,
  • orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność osoby, która ma być objęta usługami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
    o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie równoważne);
  • karta pomiaru niezależności funkcjonalnej – FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu
  • klauzula RODO

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, iż z uwagi na ograniczone środki przyznane na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024 niższe niż wnioskowano  – każda karta zgłoszenia uczestnika do Programu będzie rozpatrywana indywidualnie pod kątem samodzielności osoby z niepełnosprawnością, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia i osiągnięcia celu Programu.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 46-080-55

 

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie poniżej umieszczonych dokumentów i dostarczenie ich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sanoku.
Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu MOPS pok. 211 w Sanoku przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok, za pośrednictwem skrzynki Epuap /mopssanok/SkrytkaESP lub wysłać pocztą do dnia  15 marca 2024 r.  do godziny 15.30 (liczy się data wpływu do Ośrodka).

            Z Programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta Sanoka.

Opieka Wytchnieniowa ogłoszenie o naborze

regulamin opieka wytchnieniowa 2024

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Skala FIM

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

klauzula-informacyjna-RODO opieka wytchnieniowa

Program Opieka Wytchnieniowa 2024

Loga