Sobota, 2021-10-16
BIP
Wydrukuj

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY OGÓLNE DOTYCZĄCE OŚRODKA

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Miasta Sanoka na lata 2016 – 2022
strategia_04022016_uchwalona

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022

Uchwała_Nr_LII_435_18

Zalacznik_do_Uchwały_LII_435_18

Kodeks Etyki Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku MOPS_Sanok_Zarzadzenie_7_2016
_Kodeks_Etyki_10032016
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku Uchwala_Rady_Miasta_zmiana_
statutu_MOPS_19042016
MOPS_Sanok_Statut_04102012
Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku i Schemat organizacyjny z dnia 05.01.2018r.
MOPS_Sanok_Regulamin_organizacyjny_w_Sanoku_dnia 05012018
DOKUMENTY DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I PRACY SOCJALNEJ
Wniosek o udzielenie pomocy Wniosek_o_udzielenie_swiadczen_z_pomocy_spolecznej.pdf
Oswiadczenie_zlozone_na_wniosek_strony.pdf
Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Oświadczenie o stanie majątkowym

załącznik_nr_3_oswiadczenie_o_stanie_majatkowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia
 _Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia.pdf
Dokumenty związane z przyznaniem dodatku mieszkaniowego
Dokumenty związane z przyznaniem dodatku energetycznego  Wniosek_o_wyplate_zryczaltowanego_
dodatku_energetycznego.pdf_

Klauzula informacyjna

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku.

MOPS_Sanok_klauzula_informacyjna

Karta Dużej Rodziny (KDR)

 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny – strona internetowa

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku


DOKUMENTY DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenie wychowawcze 500+:

Świadczenia rodzinne:

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego:

Fundusz Alimentacyjny:

 

Loga