Niedziela, 2020-11-29
BIP
Wydrukuj

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY OGÓLNE DOTYCZĄCE OŚRODKA

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Miasta Sanoka na lata 2016 – 2022
strategia_04022016_uchwalona

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022

Uchwała_Nr_LII_435_18

Zalacznik_do_Uchwały_LII_435_18

Kodeks Etyki Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku MOPS_Sanok_Zarzadzenie_7_2016
_Kodeks_Etyki_10032016
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku Uchwala_Rady_Miasta_zmiana_
statutu_MOPS_19042016
MOPS_Sanok_Statut_04102012
Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku i Schemat organizacyjny z dnia 05.01.2018r.
MOPS_Sanok_Regulamin_organizacyjny_w_Sanoku_dnia 05012018
DOKUMENTY DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I PRACY SOCJALNEJ
Wniosek o udzielenie pomocy Wniosek_o_udzielenie_swiadczen_z_pomocy_spolecznej.pdf
Oswiadczenie_zlozone_na_wniosek_strony.pdf

Oświadczenie o stanie majątkowym

załącznik_nr_3_oswiadczenie_o_stanie_majatkowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia
 _Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia.pdf
Dokumenty związane z przyznaniem dodatku mieszkaniowego
Dokumenty związane z przyznaniem dodatku energetycznego  Wniosek_o_wyplate_zryczaltowanego_
dodatku_energetycznego.pdf_

Klauzula informacyjna

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku.

MOPS_Sanok_klauzula_informacyjna

Karta Dużej Rodziny (KDR)

 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny – strona internetowa

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku


DOKUMENTY SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
i
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Rozporządzeniem  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne opublikowanym w dniu 30 grudnia 2015 roku (Dz .U. z 2015 r. poz. 2284) zostały wprowadzone nowe wzory druków do świadczeń rodzinnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2016 roku
i są dostępne pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/sr/wzory-dokumentow;

Rozporządzeniem  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu i trybu  postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego opublikowanym w dniu 29 grudnia 2015 roku (Dz .U. z 2015 r. poz. 2229) zostały wprowadzone nowe wzory druków do funduszu alimentacyjnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku
i są dostępne pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/fa/wzory-dokumentow

 

 

Loga