Sobota, 2024-05-25
BIP
Wydrukuj

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY OGÓLNE DOTYCZĄCE OŚRODKA

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Miasta Sanoka na lata 2023 – 2029
Gminna Strategia

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022

Uchwała_Nr_LII_435_18

Zalacznik_do_Uchwały_LII_435_18

Kodeks Etyki Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku MOPS_Sanok_Zarzadzenie_7_2016
_Kodeks_Etyki_10032016
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku Uchwala_Rady_Miasta_zmiana_
statutu_MOPS_19042016
MOPS_Sanok_Statut_04102012
Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku i Schemat organizacyjny z dnia 05.01.2018r.
MOPS_Sanok_Regulamin_organizacyjny_w_Sanoku_dnia 05012018
DOKUMENTY DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I PRACY SOCJALNEJ
Wniosek o udzielenie pomocy Wniosek o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej
Oswiadczenie_zlozone_na_wniosek_strony.pdf
Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Oświadczenie o stanie majątkowym

załącznik_nr_3_oswiadczenie_o_stanie_majatkowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia
wniosek o wydanie zaświadczenia
Dokumenty związane z przyznaniem dodatku mieszkaniowego

Klauzula informacyjna

klauzula informacyjna RODO
Karta Dużej Rodziny (KDR) Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku
o przyznanie Karty Dużej Rodziny – strona internetowahttps://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

DOKUMENTY DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 

Świadczenia rodzinne:

Sanockie becikowe:

wniosek Sanockie becikowe

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego:

Fundusz Alimentacyjny:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.
Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_2024__r.
Wniosek o świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Wniosek zakwaterowanie i wyżywienie UA
Czyste powietrze Wniosek czyste powietrze
Dodatek Osłonowy 2024
Wniosek_o_Dodatek_Osłonowy_2024

 

Loga