Wtorek, 2024-04-16
BIP
Wydrukuj

Projekt „MOJA RODZINA I JA”

Sanok, 23.02.2018r.

 

Spotkanie studyjne Uczestników Projektu pt. Moja rodzina i ja w Areszcie Śledczym w Sanoku

 

Wizyta studyjna Uczestników Projektu „Moja rodzina i ja” w Areszcie Śledczym  w Sanoku zrealizowana w dniu 01-02-2018r.  Spotkanie odbyło się na terenie Aresztu Śledczego w Sanoku w świetlicy, gdzie zaproszeni goście mogli oglądać prace plastyczne osadzonych więźniów. Uczestnicy Projektu dowiedzieli się o ciekawej i bogatej historii tego miejsca.  Areszt obsługuje sądy i prokuratury w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Lesku i Brzozowie. W 2016r. areszt podlegał Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie, a do 2018r. areszt podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie. Według stanu ze stycznia 2018r. w Areszcie Sanockim przebywało 138 osób osadzonych. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 12 stycznia 2018 Areszt Śledczy w Sanoku zostanie zniesiony z dniem 31 marca 2018.

Uczestnicy Projektu wzięli udział w wykładzie dotyczącym sprawców przemocy rodzinnej, osadzonych w areszcie śledczym. Wykładowca pokrótce przedstawił mechanizm stosowania przemocy rodzinnej przez sprawcę, zachowanie obronne osób dotkniętych przemocą, oraz formy przemocy, a także możliwości uzyskania pomocy. Następnym punktem wizyty było zwiedzanie najstarszego budynku więziennego oraz cel przeznaczonych dla osadzonych. Na tym została zakończona wizyta studyjna w Areszcie Śledczym w Sanoku.

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest częścią projektu pn. MOJA RODZINA I JA, realizowanego przez Gminę Miasta Sanoka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

logo_proj_8_4

 

20.07.2017 

Teatralne Noce Profilaktyki rozpoczęte

Dla Uczestników projektu pn. „Moja rodzina i ja” w dniu 10 lipca 2017 r. w ramach Teatralnych Nocy Profilaktyki został przedstawiony program o charakterze profilaktyki uzależnień pt.: „Kuszenie śmierci”  przez Lecha Dyblika.

Program „Kuszenie Śmierci” to opowieść o człowieku, który wiele razy mógł wybrać ciemną drogę, kuszony przez środowisko „artystyczne” najpierw w liceum, później na deskach teatru  i planie filmowym. Jest  to spowiedź artysty, który wiążąc swoje życie ze sceną muzyczną i filmem nigdy nie użył „wspomagaczy”, gdyż twórcze działania tak dalece pochłonęły jego umysł i serce, że zwyczajnie w ich mnogości wygrała wolność od używek i pasja.

Spotkanie z wykonawcą było poznaniem historii człowieka, którego głęboka wiara w wartości płynące z Biblii oraz zauroczenie bogactwem daru jakim jest życie i jego nie przypadkowość zaprowadziły ku pragnieniu dzielenia się tym z młodym pokoleniem.

Podczas koncertu Lecha Dyblika na sali panowała cisza, skupienie, wszyscy słuchali. Nikt nie wychodził w trakcie spotkania. Artysta dobrym słowem i gitarą kreślił ponury obraz rzeczywistości, w której żyje nasze społeczeństwo, nasza młodzież. To miejsce, gdzie żyjemy to jeden wielki sklep z dopalaczami, narkotykami czy alkoholem i nie zmieni tego żadna ustawa. Tylko twoje „nie” to zmieni – mówił artysta.

Program pod kątem pedagogicznym został przygotowany w konsultacji ze specjalistami, którzy od lat mają do czynienia z problematyką uzależnień, a pod względem artystycznym i wykonawczym stoi na najwyższym poziomie.

Spektakl został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest częścią projektu pn. MOJA RODZINA I JA realizowanego przez Gminę Miasta Sanoka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

 

 


logo_proj_8_4

 

Sanok, 21 czerwca 2017r.

Informujemy, że na Biuletynie Informacji Publicznej Mops w Sanoku została opublikowana
Informacja o wyborze wykonawcy na realizacje usługi polegającej na świadczenie indywidualnego poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz konsultacji psychiatry dziecięcego
.

 Pełna informacja znajduje się na Biuletynie Zamówień Publicznych MOPS w Sanoku pod adresem: http://mopssanok.nbip.pl/mopssanok/


logo_proj_8_4

Sanok, 13 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie jest udzielane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie obowiązującego regulaminu; w związku z realizacją projektu pn. Moja rodzina i ja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Opis przedmiotu zamówienia jest:

Zadanie nr 1 – Indywidualne poradnictwo psychologiczne prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę

Zadanie nr 2 – Indywidualne poradnictwo/konsultacje psychiatry dziecięcego – 5 godzin dla jednego dziecka (poradnictwo skierowane do 3 dzieci).

Zadanie nr 3 -Indywidualne poradnictwo prawne – w wymiarze 3 godziny na jednego Uczestnika Projektu   dla  20 osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa pracy oraz spraw rodzinnych i opiekuńczo wychowawczych według indywidualnych potrzeb Uczestników projektu

 Pełna informacja znajduje się na Biuletynie Zamówień Publicznych MOPS w Sanoku pod adresem: http://mopssanok.nbip.pl/mopssanok/


 

logo_proj_8_4

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie  „MOJA RODZINA I JA”

Gmina Miasta Sanoka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku ogłaszają rekrutację do udziału w projekcie MOJA RODZINA I JA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Zaproszenie do udziału w projekcie skierowane jest do:

  • rodzin zamieszkujących w Gminie Miejskiej Sanok
  • rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
  • rodzin dotkniętych przemocą domową

Dokumentacja rekrutacyjna:

MOPS_Sanok_Regulamin_rekrutacji_29032017
MOPS_Sanok_Zarzadzenie_29032017
Zal_1_do_RRU_Formularz_rekrutacyjny_GMS
Zal_2_do_RRU_-_oswiadczenia_-_kandydata_
Zal_3_do_RRU_-_deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie
Zal_4_do_RRU_-_osw_aktualnosc_kryteriow_kwalifikacyjnych_
Zal_5_do_RRU_- _osw_ucze_w_1_projekcie
Zal_6_do_RRU_-_status UP_na dzien_przystapienia_do_projektu
Zal_7_do_RRU_-_oswiadczenie_-_zgoda_na_wizerunek
Zal_8_do_RRU_-_Karta_oceny_formalnej_Formularza_Rekrutacyjnego
Zal_9_do_RRU_-_Karta_oceny_merytorycznej_FR 

Loga