Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Wnioski o świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dodano: 07-04-2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że od dnia 7.04.2022 r. w pokoju 103 (I piętro) można składać wnioski o świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 13-46-080-61 lub 13-46-080-60.

Wnioski, które zostały złożone w Urzędzie Miasta, zostaną również rozpatrzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku.

Wzór wniosku: Wniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania

Komu przysługuje świadczenie?
Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, na jego wniosek.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
• warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
• we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Na jaki okres?
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.
Weryfikacja danych przez gminę
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.
W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Sposób wypłaty
Świadczenie wypłacane jest z dołu i obejmuje okres od dnia zakwaterowania obywatela Ukrainy (nie wcześniej niż od 24 lutego) do dnia złożenia wniosku.

Loga