Wtorek, 2024-04-16
BIP
Wydrukuj

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego

Dodano: 12-07-2016

Najbliższe terminy wypłat świadczenia wychowawczego ustalone są następująco:

  • 15 lipca 2016 r.wypłata gotówkowa w kasie Urzędu Miasta Sanoka
  • 15 lipca 2016 r. – przelew bankowy świadczenia wychowawczego na konto bankowe osób, których wnioski o świadczenie przeszły pozytywną weryfikację i wydano odpowiednią decyzję w tym zakresie
  • 29 lipca 2016 r.

Jeśli złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze w  ciągu trzech miesięcy od startu programu „Rodzina 500 plus” (od 1 kwietnia do 1 lipca 2016), gmina ma do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia może nastąpić wcześniej.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że gminny organ wyda decyzję i wypłaci świadczenie  najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

Loga