Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Składka na ubezpieczenia społeczne

Dodano: 18-11-2015

Za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli  dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego.

Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na urlopie bezpłatnym.

Składki przekazywane są bezpośrednio na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Loga