Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Dodano: 02-12-2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest

projekt Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Sanoka na lata 2023-2029.

Forma konsultacji:

Opinie należy przedstawiać pisemnie na wzorze formularza konsultacji pisemnych / dokonywanych drogą mailową. Opinie należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok.

Wyrażanie opinii elektronicznie na wzorze formularza konsultacji pisemnych / dokonywanych drogą mailową Strategii, należy przesyłać na adres: sekretariat@mops.sanok.pl

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych SANOK

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Sanoku na lata 2023-2029

formularz_konsultacje_spoleczne

Loga