Sobota, 2024-05-25
BIP
Wydrukuj

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku

Dodano: 26-01-2022

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo petentów
i pracowników MOPS w Sanoku od 27.01.2022 r. swoją sprawę można załatwić drogą:

 • pocztową – ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok
 • telefoniczną:

Sekretariat ośrodka: 13 46 08 030

Pomoc społeczna: 13 46 08 033

Dodatki mieszkaniowe: 13 46 08 061 lub 13 46 08 041

Dodatki osłonowe: 13 46 08 069, 13 46 08 048, 13 46 08 059, 13 46 08 055, 13 46 08 054,
13 46 08 057

Karta Dużej Rodziny: 13 46 08 042 lub 13 46 08 065

Świadczenia rodzinne: 13 46 08 034

Świadczenia wychowawcze: 13 46 08 048 lub 13 46 08 069

Fundusz Alimentacyjny: 13 46 08 055

Księgowość: 13 46 08 043

 • elektronicznie, adres poczty elektronicznej – sekretariat@mops.sanok.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP – /mopssanok/SkrytkaESP/
 • przesyłki i dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy pozostawiać w skrzynce
 • podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku.
 • W przypadku konieczności załatwiania spraw w MOPS Sanok osobiście, powinno się skontaktować telefonicznie z pracownikiem danego działu, w celu umówienia się na konkretną godzinę. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej ośrodka: https://mops.sanok.pl/kontakt/
 • Przy wejściu do budynku MOPS oraz w pomieszczeniu do wypełniania wniosków zainstalowane zostały domofony, co pozwoli na usprawnienie kontaktu między Państwem a pracownikami.
  W sprawach wyjątkowo ważnych, kontakt z pracownikiem MOPS będzie się odbywał
  w wyznaczonym do tego miejscu (po uprzednim kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem domofonu w sprawach nagłych).

Obsługa klienta w ww. przypadku odbywać się będzie w budynku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego. W trakcie załatwiania spraw w MOPS w Sanoku prosimy o przestrzeganie podstawowych środków bezpieczeństwa:

 • przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących,
 • zachowanie minimum 1,5 m odległości od drugiej osoby,
 • powstrzymaniu się od wizyt, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.
 • interesanci zobowiązani są do zakrycia ust i nosa, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
  z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861).
 • zaleca się korzystanie z własnych jednorazowych rękawiczek i długopisu,
 • interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w MOPS w Sanoku płynów do dezynfekcji.

Wprowadzone zasady dotyczące bezpośredniej obsługi interesantów obowiązują w MOPS w Sanoku do odwołania w oparciu o § 21 ust.1 i 5 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. 2021 poz. 861).

Loga