Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

INFORMACJA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANOKU

Dodano: 24-10-2022

INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANOKU

o koniecznym przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków
o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Gmina Miasta Sanoka, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Podkarpackiego, nie otrzymała do chwili obecnej środków na obsługę i wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku  nie jest możliwe, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi po otrzymaniu ww. środków finansowych, nie później niż do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

 

Loga