Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020

Dodano: 17-09-2020

Sanok 17.09.2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w programie

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2019-2020”.

  

  • Program „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  • Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

– wykonywaniu codziennych czynności,

– poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,

– ograniczaniu skutków niepełnosprawności,

– stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

  • Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

– załatwianiu spraw urzędowych,

– wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,

– dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

– czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych  i sportowych.

  • Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku poszukuje 2 osób, które wymagają wsparcia w ramach programu.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik nr 7 do Programu i dostarczenia jej do dnia 25.09.2020 r.  do :

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 , 38-500 Sanok

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu formularz karty zgłoszenia (wersja pdf i odt):

MOPS_Sanok_Karta_zgloszenia_do_programu.pdf

MOPS_Sanok_Karta_zgloszenia_do_programu.odt

Loga