Sobota, 2024-05-25
BIP
Wydrukuj

DODATEK WĘGLOWY

Dodano: 29-11-2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku przypomina, że zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r.:
♦️ Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.;
♦️ Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania;
♦️ Dodatek węglowy wypłaca się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Loga