Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2019-2020

Dodano: 10-12-2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w programie „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2019-2020”.

  • Program „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  • Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

– wykonywaniu codziennych czynności,

– poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,

– ograniczaniu skutków niepełnosprawności,

– stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

  • Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

– załatwianiu spraw urzędowych,

– wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,

– dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

– czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

  • Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku poszukuje 15 osób, które wymagają wsparcia w ramach programu.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik nr 7 do Programu i dostarczenia jej do dnia 13 grudnia 2019 r. do :

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zamkowa 30, 38-500 Sanok

 O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

w załączeniu publikujemy wzór wniosku:

MOPS_Sanok_karta_zgloszenia_do_programu_zal_10122019

Loga