Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

500+ – okres zasiłkowy 2019/2021

Dodano: 10-06-2021
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że od 1 czerwca wnioski na tzw. „stary okres zasiłkowy” 2019/2021 przyjmowane są tylko w formie papierowej, nie ma możliwość złożenia wniosku elektronicznie. Wnioski na „nowy okres zasiłkowy” 2021/2022 przyjmowane są w dalszym ciągu w formie elektronicznej i papierowej. 

Wnioski na stary okres zasiłkowy mogą składać jeszcze osoby, którym przed 1 czerwca urodziło się dziecko, objęli opieką lub przysposobili dziecko, a którzy nie złożyli do tej pory wniosku na okres zasiłkowy 2019/2021. Zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1.

Loga