Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Dodano: 07-02-2022

Sanok, 07.02.2022 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2022.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagający usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w:

 

– możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

– ograniczeniu skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

– przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

W załączeniu poniżej umieszczone są dokumenty, które należy wypełnić, w związku z rekrutacją do „Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku poszukuje 20 osób (5 osób ze stopniem znacznym niepełnosprawności i niepełnosprawnością sprzężoną, 10 osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności, 5 osób ze stopniem umiarkowanym)
, które wymagają wsparcia w ramach ww. Programu.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie w siedzibie MOPS w Sanoku przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok, lub wysłać pocztą na ww. adres do dnia 14 lutego 2022 roku do godziny 15.00.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje:

 

  1. Kolejność zgłoszeń;
  2. Analiza wniosków w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcie celu Programu.
  3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób chętnych, pierwszeństwo będą miały osoby, które nie korzystały ze wsparcia we wcześniejszych edycjach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

 

Karta-zgloszenia-do-Programu-zalacznik-nr-8-do-programu

Zakres-uslug-asystenckich-zalacznik-nr-9-do-programU

klauzula inf. dla osoby niep. program asystent

Program_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej_-_edycja_2022

ogłoszenie nabór AOON

 

Loga