Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Zostań Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej

Dodano: 31-12-2019
 

Kto może być asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługę asystenta mogą wykonywać:
• osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub
• osoby z wykształceniem co najmniej średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
• osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność oraz nieposzlakowaną opinię,
• wysoką kulturę osobista oraz umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Jaki jest zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?
Do zadań asystenta należeć będzie m.in.: pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na zajęcia terapeutyczne, rehabilitację, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu oraz pomoc w zakupach i w załatwianiu spraw urzędowych.

Usługa asystenta będzie wykonywana przez 7 dni w tygodniu w godz. 7.00-22.00 (nie więcej jak 30 godzin w miesiącu).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami MOPS w Sanoku
Panią Iwoną Szaszowską oraz Panią Dianą Haduch,
tel: 13 46 080 30, 13 46 080 63, e-mail: sekretariat @ mops.sanok.pl

MOPS_Sanok_ulotka_zostan_asystentem_122019

 

Loga