Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Zmiany w programie „Dobry Start”

Dodano: 01-08-2019

Świadczenie z programu „Dobry start” jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku jednorazowo na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Zmiany wchodzące w życie od 1 sierpnia 2019 r. umożliwią ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” uczniom szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” na ten rok szkolny dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych, składane będą tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową).

Nowelizacja wprowadza także możliwość ubiegania się o świadczenie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wnioski o tzw. wyprawkę szkolną, obok drogi tradycyjnej, można składać drogą elektroniczną przez kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Loga