Wtorek, 2024-04-16
BIP
Wydrukuj

Zaproszenie

Dodano: 28-11-2017

Sanok, 27.11.2017r.

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT Z DNIA 20 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Pełna informacja wraz z załącznikami jest opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOPS pod adresem: http://mopssanok.nbip.pl/mopssanok/?n_id=72&id=89

 

Loga