Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Zamówienia publiczne

Informujemy, że zamówienia publiczne ogłaszane przez Ośrodek są dostępne

na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych MOPS w Sanoku pod adresem :

http://mopssanok.nbip.pl/mopssanok/ 

oraz na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Loga