Sobota, 2022-01-22
BIP
Wydrukuj

Zamówienia publiczne

Informujemy, że zamówienia publiczne ogłaszane przez Ośrodek są dostępne

na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych MOPS w Sanoku pod adresem :

http://mopssanok.nbip.pl/mopssanok/

Loga