Wtorek, 2024-04-16
BIP
Wydrukuj

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

Dodano: 30-08-2016

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata  przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku kompletnego w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z  kompletem dokumentów do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W okresie zasiłkowym 2016/2017 należy wykazać dochody za rok 2015 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.  

W celu usprawnienia obsługi proszę o rzetelne wypełnienie wniosku i przygotowanie niezbędnych dokumentów (w przypadku kopii dokumentów należy przygotować oryginały do wglądu pracownika).

Zapraszany do złożenia wniosku w godzinach od 8-mej do 14-tej

Sporządził: Danuta Rogała

Loga