Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Świadczenie rodzicielskie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (Dz.U. z 21.08.2015 r. poz.1217)

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku wprowadza od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

  • osoby bezrobotne,

  • studenci,

  • rolnicy, a także

  • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,

  • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego – 1000 zł miesięcznie. Brak kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało:

  • przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie,

  • a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu ten okres będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni.

UWAGA!

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim
przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku.

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub
uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Brak wzoru wniosków.

Loga