Wtorek, 2024-04-16
BIP
Wydrukuj

Przypominamy, że do 31.10.2018 r. można złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, aby zachować ciągłość prawa do świadczenia w nowym okresie zasiłkowym.

Dodano: 25-10-2018

Informujemy także, że zgodnie z art. 21. ustawy z dnia 11 lutego 2016r., o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.):

3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.*

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.*

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.*

5a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.*

5b. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.*

5c. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.*

*DOTYCZY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH I KOMPLETNYCH WNIOSKÓW!!!!!

Wniosek o świadczenie ,,Rodzina 500+” możemy złożyć w prosty sposób online poprzez cztery kanały:

  • stronę: obywatel.gov.pl,
  • bankowość elektroniczną,
  • portal Emp@tia,
  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS – PUE ZUS.

Wypełniony wniosek można też złożyć osobiście w urzędzie lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data nadania na poczcie).

 

Jednocześnie przypominamy, że do 30.11.2018 r. można złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia ,, Dobry start”.

 

 

Loga