Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Przypominamy, że do 30.11.2018 r. można złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”.

Dodano: 26-11-2018

Świadczenie „Dobry start” przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w:

– szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum,

– szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej,

– szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

– w innych placówkach edukacyjnych: w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie ,,Dobry start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia ,,Dobry start’’ można składać:

  • – osobiście – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku – od poniedziałku do piątku
    w godzinach: od 8.00 do 15.30
  • – przez Internet:
Loga