Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Opieka wytchnieniowa edycja 2022 – nabór uzupełniający

Dodano: 06-03-2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ogłasza nabór wniosków do Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022

 

  • Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.     o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

–orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 

  • Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
  • W tegorocznej edycji opiekunom przysługuje 240 godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, które będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku poszukuje 6 osób, które wymagają takiego wsparcia w ramach programu.

 

Osoby, które chcą ubiegać się o przystąpienie do Programu muszą przedłożyć następujące  dokumenty:

  • karta zgłoszenia
  • potwierdzających niepełnosprawność osoby, która ma być objęta usługami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie równoważne);
  • karta pomiaru niezależności funkcjonalnej – FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka

 

Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022, aktualne orzeczenie  o niepełnosprawności oraz karty pomiaru niezależności funkcjonalnej – Skala FIM, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia, należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok lub drogą mailową na adres sekretariat@mops.sanok.pl w terminie do dnia 9 marca 2022 roku do godziny 15.00.

 

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje:

  • kolejność zgłoszeń
  • ocena stanu funkcjonowania zawarta w Karcie FIM oraz występowanie niepełnosprawności sprzężonych i potrzeba wysokiego poziomu wsparcia
  • sytuacja zdrowotna i życiowa opiekuna,
  • w przypadku zgłoszenia się większej liczby  osób chętnych , pierwszeństwo będą miały osoby, które nie korzystają z innych programów świadczących podobna pomoc (m.in. AOON).

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 46-080-30

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku.

Karta zgłoszeniowa – opieka wytchnieniowa 2022

Karta FIM

klauzula inf. dla osoby niep. opiek wytchnieniowa

Program_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2022

Loga