Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Odbiór decyzji 500+/ZR/FA

Dodano: 28-01-2019

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że decyzje w sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego są wydawane w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku 7:30-15:30) odpowiednio:

  • pokój nr 1 – fundusz alimentacyjny,
  • pokój nr 4 – zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • pokój nr 9 – świadczenie wychowawcze (500+),

osobie (wnioskodawcy), na którą zostały przyznane. Natomiast, aby decyzję mogła odebrać inna, pełnoletnia osoba musi ona posiadać pisemne upoważnienie wnioskodawcy (również w przypadku małżonków).

Po odbiór decyzji należy stawić się z dowodem osobistym, który należy okazać osobie wydającej.

Loga