Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Od 7 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku ogranicza działalność dotyczącą obsługi interesantów

Dodano: 07-09-2020

Od 7 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku ogranicza działalność dotyczącą obsługi interesantów

Zgodnie z § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356) informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa obsługa w MOPS, będzie prowadzona jak dotychczas z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z klientem.

Zachęcamy wszystkich do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

Przy wejściu do budynku MOPS zainstalowany został domofon, co pozwoli na usprawnienie kontaktu między Państwem a pracownikami.

W sprawach wyjątkowo ważnych, kontakt z pracownikiem MOPS będzie w wyznaczonym miejscu. Prosimy wówczas o przyjście bez osób towarzyszących i zachowanie odpowiedniej odległości
od pracownika.

Obsługa klienta w ww. przypadku odbywać się będzie w budynku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego:

  • zaleca się korzystanie z własnych jednorazowych rękawiczek i długopisu,
  • interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w MOPS płynów do dezynfekcji,
  • interesanci zobowiązani są do zakrycia ust i nosa, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356).

Przesyłki i dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy umieszczać w skrzynce pocztowej przy drzwiach wejściowych do budynku, przy drzwiach znajduje się również domofon.

Wskazane jest kontaktowanie się za pomocą:

  • Platformy ePUAP, adres /mopssanok/Skład_ESP/
  • Portalu Emp@tia,
  • Meilowo: sekretariat@mops.sanok.pl,
  • Listownie na adres: MOPS Sanok, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok,
  • Telefonicznie pod numerami: 660-487-832, 660-487-745

 

Loga