Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Od 16 października 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku ogranicza działalność dotyczącą obsługi interesantów

Dodano: 16-10-2020

 

Zgodnie z § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1758) informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa obsługa w MOPS, będzie prowadzona jak dotychczas z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z klientem.

Zachęcamy wszystkich do kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego.

Przy wejściu do budynku MOPS zainstalowany został domofon, co pozwoli na usprawnienie kontaktu między Państwem a pracownikami.

W sprawach wyjątkowo ważnych, kontakt z pracownikiem MOPS będzie się odbywał
w wyznaczonym do tego miejscu. Prosimy wówczas o przyjście bez osób towarzyszących i zachowanie odpowiedniej odległości od pracownika.

Obsługa klienta w ww. przypadku odbywać się będzie w budynku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego:

 • zaleca się korzystanie z własnych jednorazowych rękawiczek i długopisu,

 • interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych
  w MOPS płynów do dezynfekcji,

 • interesanci zobowiązani są do zakrycia ust i nosa, zgodnie
  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1758).

Przesyłki i dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy pozostawiać
w skrzynce podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku.
Przy drzwiach znajduje się również domofon.

Wskazane jest kontaktowanie się za pomocą:

 • Platformy ePUAP, adres /mopssanok/Skład_ESP/

 • Portalu Emp@tia,

 • E-mail: sekretariat@mops.sanok.pl,

 • Listownie na adres: MOPS Sanok, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok,

Telefonicznie pod numerami:

tel. 13 46 080 30tel. kom 517 539 695
tel. kom 517 097 958
Loga