Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Nowy program pomocy pieniężnej dla uchodźców

Dodano: 16-11-2022

Biuro UNHCR w Rzeszowie uruchomiło nowy program pomocy pieniężnej dla uchodźców znajdujących się w trudnej sytuacji na terenie województwa podkarpackiego.

Aby uchodźcy byli brani pod uwagę przy przyznawaniu pomocy pieniężnej, referowane osoby muszą spełnić wszystkie trzy poziomy kryteriów. W skrócie, kryteria otrzymania pomocy pieniężnej od UNHCR to:

1.      Uchodźcy, którzy wyjechali z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku (np. posiadają PESEL UKR).

2.      Uchodźcy szczególnie podatni na zagrożenia (na przykład uchodźcy starsi niż 60 lat, kobiety w ciąży, uchodźcy z niepełnosprawnością lub poważną chorobą).

3.      Uchodźcy w trudnej sytuacji ekonomicznej (na przykład bezrobotni lub bez dochodu).

Każda rodzina uchodźcza musi złożyć wniosek osobiście w trakcie krótkiego wywiadu (około 30 minut) w celu ustalenia, czy spełniają kryteria kwalifikacyjne.

1.      Mieć przy sobie oficjalne dokumenty tożsamości (w tym paszport krajowy, krajowy numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer identyfikacyjny lub wpis do rejestru PESEL), a także dowód wjazdu do Polski.

2.      Przyprowadzić wszystkich członków swojej rodziny, którzy mieszkają w tym samym miejscu zakwaterowania w Polsce.

3.      Mieć przy sobie wszelkie dodatkowe dokumenty związane z trudną sytuacją danej osoby.

Wywiady będą przeprowadane przez oficjalnego partnera UNHCR Rzeszów, organizację CORE, w dniach 17 i 18 listopada 2022, w godzinach 9:30 – 17:00, w Klubie Górnik, ul. Grzegorza z Sanoka 2.

W przypadku uchodźców, którzy nie są fizycznie w stanie udać się pod podany adres, pracownicy UNHCR pojadą do nich i przeprowadzą wywiad osobiście. W takich przypadkach prosimy o odpowiedź bezpośrednio na ten adres e-mail, aby dokonać konkretnych ustaleń dla danej osoby lub rodziny. W czasie wywiadu zostaną również pobrane odciski palców aby uniknąć powielania zgłoszeń.

 

Loga