Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

INFORMACJA O FA NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY /01.10.2015 – 30.09.2016/

Dodano: 29-10-2015

Od 1 października 2015 rozpoczęliśmy kolejny okres zasiłkowy realizujący wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA).

Większość dotychczasowych świadczeniobiorców złożyła już wnioski o przyznanie świadczeń. Wydane zostały decyzje, które są warunkiem otrzymania świadczeń alimentacyjnych. Realizacja wypłat tych świadczeń za m-c październik 2015 została zaplanowana na 22, 23 i 26.10.2015 r. Dodatkowo wypłaty świadczeń dla osób, które złożyły wnioski w terminie późniejszym ustalono na dzień 29.10.2015r.

Jednocześnie przypominamy świadczeniobiorcom (co zapisano również w decyzji przyznającej świadczenie) – o konieczności zgłaszania do tut. organu wszelkich zmian mających wpływ na wypłatę świadczeń.

Dotyczy to w szczególności:

  • zmiany miejsca zamieszkania osoby uprawnionej,
  • brak kontynuacji nauki przez osobę uprawnioną,
  • zmiana liczby członków rodziny.

W sytuacji nie zgłoszenia wyżej wymienionych zmian, może się zdarzyć, że będą to wówczas świadczenia nienależnie pobrane, które podlegają zwrotowi wraz z odsetkami. Dlatego w przypadku wystąpienia podobnych sytuacji prosimy o niezwłoczny kontakt osobiście lub pod numerem telefonu znajdującym się na stronie www.mops.sanok.pl.

 

 

Opracował: Mariusz Chytła.                          Stan prawny i faktyczny na dzień 29.10.2015

Loga