Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Dodano: 18-08-2021
Przypominamy, że od 1 sierpnia można składać wnioski na Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać droga elektroniczną za pośrednictwem:
• portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
• systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /mopssanok/SkrytkaESP/
Wnioski można również wysyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w siedzibie MOPS Sanok (uzupełnione wnioski należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu do wypełniania winsoków).
Prosimy równocześnie o dołożenie wszelkich starań, aby składane wnioski były wypełnione prawidłowo i zawierały wszystkie wymagane dane określone w formularzach (w szczególności prosimy o podanie numeru konta, aktualnego adresu zamieszkania wnioskodawcy, które powinno być na terenie Gminy Miasta Sanoka, prawidłowego roku szkolnego 2021/2022 oraz przyszłego 2022/2023, pełnego składu rodziny łącznie z wnioskodawcą.) Prosimy o zaznaczenie we wniosku, czy rodzina w 2020 r. osiągała dochody nieopodatkowane, dochody z gospodarstwa rolnego lub z działalności gospodarczej pozarolniczej oraz czy w roku kalendarzowym 2020 lub po tym roku nastąpiła utrata i uzyskanie dochodu, a w przypadku osób, których członek rodziny przebywa poza granicami Polski – wypełnienie tabeli zawierającej informację o członku rodziny przebywającym za granicą.
W linku poniżej znajda Państwo aktualne wzory wniosków:
Loga