Sobota, 2024-05-25
BIP
Wydrukuj

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym – wspieranym

Dodano: 02-06-2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, informuje, że prowadzi nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym – wspieranym, które przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, częściowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie miasta Sanoka.

Mieszkanie chronione wspierane jest formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione – wspierane zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 w godz. od 7.00 do 15.30

tel.: 13 46 080 52 oraz 13 46 080 58.

Loga