Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Konsultacje społeczne projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Sanoka na lata 2016-2022”

Dodano: 04-02-2016

Mając na uwadze art. 17 ust. 1 pkt 1 Gmina Miasta Sanoka opracowała projekt  „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Sanoka na lata 2016-2022”, która w szczególności uwzględnia programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.

Kluczowym elementem przemawiającym za koniecznością utworzenia takiego dokumentu jest również potrzeba zwiększenia odpowiedzialności instytucji oraz mieszkańców w kwestiach zabezpieczenia społecznego oraz rozwiązywania problemów społecznych. Jasne określenie w jednym dokumencie głównych problemów społecznych oraz metod ich rozwiązywania pozwala na szeroki udział społeczności lokalnej, instytucji administracji samorządowej, jak również organizacji pozarządowych w osiągnięciu mierzalnego sukcesu w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Burmistrz Miasta Sanoka zgodnie z Uchwałą Nr LXV/508/10 Rady Miasta Sanoka ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Sanoka na lata 2016-2022”, do których zaprasza wszystkich zainteresowanych.

 

konsultacje_04022016

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Dokumenty do pobrania:

  1. Projekt „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Sanoka na lata 2016-2022”
  2. Formularz_na_uwagi_i_propozycje_zmian
Loga