Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Komunikat dot. wypłaty świadczeń rodzinnych

Dodano: 23-11-2017


Zgodnie z art. 26  ustawy  z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych:

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

– W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

– W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

– W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy  okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Loga