Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

KOLEJNI PARTNERZY KARTY DUŻEJ RODZINY

Dodano: 02-11-2015

Kierując się potrzebą pomocy w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, a także wspierając realizację funkcji rodziny wielodzietnej Uchwałą Nr VII/43/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 maja 2015 r. przyjęto do realizacji program działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Sanoka pn.: „Sanocki program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych”. Uchwała obowiązuje od 1 lipca 2015 r.

„Sanocki program…”, oprócz uprawnień jakie oferują gminne jednostki organizacyjne, oferuje również możliwość skorzystania ze zniżek wśród lokalnych przedsiębiorców.

Do chwili obecnej Burmistrz Miasta Sanoka podpisał 4 umowy w sprawie udziału w Sanockim programie z następującymi podmiotami:

– P.P.H.U. „URWIS” SC, 38-500 SANOK, ul. Aleja Wojska Polskiego 30

– „SAN TAXI”, 38-500 SANOK, ul. Heweliusza 1/86

– USŁUGI TRANSPORTOWE – nieregularny przewóz osób Julian Daszyk, 38-500 SANOK, ul.Młynarska 45/2

– Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzinnej w Sanoku, 38-500 SANOK, ul. Marii Konopnickiej 24 lub ul. Jana III Sobieskiego 21.

 

Na terenie miasta Sanoka, można skorzystać również z ulg oferowanych przez partnerów ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, tj.:

– Bank Zachodni WBK Grupa Santander w Sanoku, ul. 3 Maja 23, ul. Fryderyka Szopena 10

– Agencja nr 2270 PKO Banku Polskiego w Sanoku, ul. Błonie 5

– Altero Polska Sp. z o.o. S.K.A. w Sanoku, ul. Jagiellońska 30

– LOTOS nr stacji 742 OPTIMA, Sanok, ul. Krakowska 2

– PKO Bank Polski w Sanoku, Oddział 1 przy ul. Kościuszki 25 oraz Oddział 2 przy ul. Traugutta 9

– ORLEN, Sanok, ul. Lipińskiego 211 oraz ul. Krakowska 198

– Partner RTV (Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Spółka Jawna), Sanok, ul. Jagiellońska 50

– Punkt Gastronomiczny mieszczący się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku (PGNiG Technologie S.A.)

– Salon PLAY, Sanok, ul. Beksińskiego 4, ul. Mickiewicza 36, ul. 3 Maja 14

– T-Mobile S.A., Sanok, ul. Królowej Bony 10, ul. Rynek 21, ul. Beksińskiego 4

– Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych – Filia Sanok, ul. Jana III Sobieskiego 21

 

„Sanocki program…” obejmuje wszystkie rodziny wielodzietne, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), chętne do wzięcia udziału w programie, bez względu na kryterium dochodowe.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia dla członków rodzin wielodzietnych, wprowadzone „Sanockim programem…”, jest Karta Dużej Rodziny wydana na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Do dnia dzisiejszego zarejestrowano 255 wniosków (rodzin). Wydano ponad 1214 kart.

 

Loga