Sobota, 2024-05-25
BIP
Wydrukuj

Interwencja kryzysowa

Dodano: 18-11-2015

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań interdyscyplinarnych podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie .

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej , a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego. W uzasadnionych przypadkach schronienia do 3 miesięcy.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

Loga