Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Dodano: 25-08-2017

 

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to,
że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

 

Od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. „500 +”) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, który rozpoczyna się
1 października 2017 r. i trwa do 30 września 2018 r.

Wnioski można składać od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zamkowa 30, w godzinach:

– od poniedziałku do wtorku od 8:00 do 17:30,

– od środy do piątku od 8:00 do 15:30,

lub drogą elektroniczną.

Formularze wniosków dostępne będą w siedzibie MOPS w Sanoku.

Będzie można je również znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/SW-1_nowy_okres.pdf

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Więcej informacji:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Zgodnie z art.21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

– w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października 2017 r., a więc zachowana zostanie ciągłość wypłaty świadczeń także na przełomie okresów świadczeniowych.

– w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2017 r. (wypłata świadczenia z wyrównaniem).

– w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2017 r. (wypłata świadczenia
z wyrównaniem).

– w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2018 r. (wypłata świadczenia bez wyrównania od
1 października 2017 r.).

– w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r do dnia 31 stycznia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego 2018 r. (wypłata świadczenia bez wyrównania od
1 października 2017 r.).

Powyższe terminy są terminami maksymalnymi rozpatrywania wniosków i dokonywania wypłat przyznanych na nowy okres zasiłkowy świadczeń.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (zamknięty katalog dochodów utraconych i uzyskanych jest określony w ustawie o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci).

WAŻNE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.

Loga