Czwartek, 2023-09-21
BIP

Aktualności

Koperta Życia

Dodano: 28-08-2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku od 28 sierpnia 2023r. w ramach realizowanego projektu Koperta Życia rozpoczyna wydawanie kopert uczestnikom projektu.

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Koperta Życia to przede wszystkim karta informacyjna, na której zapisujemy aktualne informacje dotyczące naszego zdrowia oraz podstawowe dane osobowe, między innymi tj.: grupa krwi, przebyte choroby, uczulenia, przyjmowane leki, kontakt do bliskiej osoby, którą należy powiadomić w nagłych sytuacjach.

Koperta pozwala ratownikom medycznym na szybkie rozeznanie, co dolega pacjentowi, jakie leki przyjmuje, co może mu zagrażać. Dzięki temu w przypadku nagłych problemów ze zdrowiem czy utraty przytomności, koperta może być dla ratowników jedynym rzetelnym źródłem informacji o sytuacji, a w efekcie przyczynić się do uratowania życia.

O koperty życia można zapytać pracowników socjalnych ze swojego rejonu lub bezpośrednio w siedzibie MOPS w Sanoku – ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, tel.: 13 46 080 30

Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej akcji, więcej informacji: https://kopertazycia.pl/

[…]

POGRZEB DZIECI ZMARŁYCH PRZED URODZENIEM

Dodano: 24-08-2023

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Dodano: 21-08-2023

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów.

Ustawa przewiduje, że poszczególne grupy osób niepełnosprawnych – w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności, od 2024 r., świadczenie będzie wypłacane dla osób niepełnosprawnych, które uzyskają najwięcej punktów.

[…]

PROJEKT SOCJALNY: „KOPERTA ŻYCIA”

Dodano: 13-07-2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku rozpoczyna projekt socjalny: „KOPERTA ŻYCIA”

Starzejące się społeczeństwo to nowe wyzwania ekonomiczne, społeczne i zdrowotne. W pomoc osobom starszym zazwyczaj zaangażowana jest rodzina, dlatego w szczególnie trudnej sytuacji są osoby starsze samotne, niepełnosprawne czy przewlekle chore – zdane na pomoc instytucji. „Koperta życia dla seniora” to program, który pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, który uświadamia że są ważną grupą społeczeństwa. „Koperta życia” podczas akcji ratunkowej staje się pierwszym i jedynym  źródłem informacji o osobie jej chorobach, zażywanych lekach, umożliwia szybkie podjęcie działań, w których czas ratuje życie. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia także policji, straży pożarnej, czy pracownikom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze.

Za kilka lat co trzeci mieszkaniec Sanoka będzie osobą starszą, dlatego warto już dziś zauważyć i skupić się na problemach tej grupy osób, a poprzez działania informacyjne, promocyjne zwiększać świadomość i poprawiać jakość ich życia.

Chętne osoby zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych, osobiście w MOPS Sanok lub telefonicznie: 13-46-080-30

Sanockie Becikowe

Dodano: 21-03-2023

Szanowni Państwo, mija właśnie rok od wprowadzenia przez Gminę Miasta Sanoka  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – Sanockiego becikowego. Do tej pory świadczenie wypłaciliśmy dla 153 małych mieszkańców Sanoka. Przypominamy, że świadczenie wynosi 1000 zł. 

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku., w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Sanoka bez przerwy przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku. Becikowe przyznawane jest bez kryterium dochodowego.

Poniżej wzór wniosku:

wniosek Sanockie becikowe

Nabór osób do świadczenia usług w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Dodano: 08-03-2023

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Szanowni Państwo, w załączeniu udostępniamy zapytanie ofertowe na świadczenie usług w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 wraz z załącznikami.

Dokumenty można składać do 15.03.2023 r. do godz. 11

Więcej informacji pod numerem telefonu: 13-46-080-30

Zapytanie ofertowe AOON 2023

załacznik nr 1 formularz ofertowy AOON 2023

załącznik nr 2 o pelni praw 2023

załącznik nr 3 oświadczenie o nieskazaniu 2023

PROGRAM_AOON_JST_EDYCJA_2023

Nabór osób do świadczenia usług w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Dodano: 08-03-2023

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Szanowni Państwo, w załączeniu udostępniamy zapytanie ofertowe na świadczenie usług w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 wraz z załącznikami.

Dokumenty można składać do 15.03.2023 r. do godz. 11

Więcej informacji pod numerem telefonu: 13-46-080-55

Zapytanie ofertowe opieka wytchnieniowa 2023

załacznik nr 1 formularz ofertowy op wyt 2023

załącznik nr 2 o pelni praw 2023

załącznik nr 3 oświadczenie o nieskazaniu 2023

PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA_18_10

 

 

Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców

Dodano: 06-03-2023
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”.
W dniu 9 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 11.00, w Klubie Górnika, ul. Grzegorza 2 w Sanoku odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie.
Poniżej zamieszczamy wszystkie informacje.
Serdecznie zapraszamy!

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym – wspieranym

Dodano: 13-02-2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, informuje, że prowadzi nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym – wspieranym, które przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym zamieszkałych na terenie miasta Sanoka.

Mieszkanie chronione wspierane jest formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione – wspierane zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 w godz. od 7.30 do 15.30

tel.: 13 46 080 41 oraz 13 46 080 42.

Wyjaśnienia dotyczące dodatku gazowego

Dodano: 09-02-2023

W związku z licznymi Państwa zapytaniami, informujemy, że zgodnie z „Poradnikiem dla samorządów” dotyczącym refundacji podatku VAT za gaz ziemny:


Czy wniosek trzeba złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, czy w dowolnym terminie do 29 lutego 2024 r.? Jak postąpić w przypadku złożenia wniosku o refundację VAT bez dochowania terminu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Faktury VAT otrzymane do dnia 29 lutego 2024 r. można składać w dowolnym czasie. Do dnia 29 lutego 2024 r., termin 30 dni od dnia otrzymania faktury nie ma praktycznego zastosowania. Termin 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT praktycznie będzie wykorzystywany od dnia 1 marca 2024 r i dotyczy faktur otrzymanych od dnia 30 stycznia 2024 r.

Na przykład: fakturę otrzymaną 14 marca 2023 r. można złożyć w dowolnym momencie do 29 lutego 2024 r.; fakturę otrzymaną 31 stycznia 2024 r. należy złożyć do dnia 1 marca 2024 r.; faktura otrzymana 17 kwietnia 2024 r. musi być wraz z wnioskiem złożona do dnia 17 maja 2024 r.

Czy refundacja przysługuje jedynie za VAT za dostarczone paliwa gazowe, czy również za VAT za pozostałe pozycje na fakturze (opłaty dystrybucyjna, opłata abonamentowa)?

Wszystkie pozycje (części składowe) zamieszczone na fakturze VAT objęte są refundacją podatku VAT.

W przypadku osób, które otrzymują „faktury za gaz” tzw. prognozowane, czyli rozliczają je w oparciu o wyliczone przez przedsiębiorstwo zużycie paliwa, które dopiero faktycznie końcem roku jest rozliczone prawidłowo w postaci dopłaty (zużycie większe niż naliczone) lub nadpłaty (zużycie mniejsze niż naliczone) organ ma wyliczać refundację VAT w oparciu o fakturę prognozowana?

Organ rozpatrujący wniosek rozlicza go w oparciu o faktury rozliczeniowe. Faktury prognozowane nie stanowią podstawy do złożenia wniosku i jego pozytywnego załatwienia.

Loga