Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Zaproszenie do udziału w projekcie „MOJA RODZINA I JA”

Dodano: 30-03-2017

logo_proj_8_4

Sanok, 29.03.2017

Zaproszenie do udziału w projekcie  „MOJA RODZINA I JA”

Gmina Miasta Sanoka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku ogłaszają rekrutację do udziału w projekcie, pn. MOJA RODZINA I JA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Zaproszenie do udziału w projekcie skierowane jest do:

  • rodzin zamieszkujących w Gminie Miejskiej Sanok
  • rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
  • rodzin dotkniętych przemocą domową|

Szczegółowe informacje w zakładce Realizowane projekty.

Loga