Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Program Rodzina 500 + w Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku

Dodano: 04-05-2016

W dniu 5 maja 2016r. gościliśmy w Sanoku 500 BUS, podczas spotkania mogli uzyskać Państwo odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące programu 500 plus.

Informacja w sprawie Świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500plus – najczęściej zadawane pytania ….

1. Kiedy otrzymam decyzję w sprawie mojego wniosku?

Rozpatrując wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na gruncie
art. 49 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
(Dz.U. z 2016 roku poz. 195) ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 01.04-01.07.2016), następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Dokładamy wszelkich starań, aby decyzje w sprawie Państwa wniosku podjąć tak szybko, jak jest to możliwe, jednak w związku z faktem, iż każdy wniosek wymaga indywidualnego podejścia, czas potrzebny na rozpatrzenie poszczególnych wniosków może być różny.

Osobisty odbiór decyzji wnioskodawca kwituje własnoręcznym podpisem.

2. Kiedy otrzymam pieniądze?

Wypłata świadczenia wychowawczego następuje po wystawieniu decyzji przyznającej świadczenie i realizowana jest w pierwszym najbliższym terminie wypłat.

3. Dlaczego nie otrzymałem jeszcze pieniędzy, podczas gdy niektórzy otrzymali już kolejną wypłatę?Jakie są powody dłuższego oczekiwania na decyzję?

Dla osób wobec których zakończono postępowanie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego wypłaty przyznanego świadczenia będą następowały regularnie w kolejnych miesiącach.

Wnioskodawcy wobec których postępowanie administracyjne jest w toku, wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia otrzymają po wydaniu decyzji, jednak nie później niż do 3 miesięcy od dnIa złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W nielicznych przypadkach proces analizy wniosku przedłuża się z powodu błędów systemowych lub braku dokumentów w bazie danych, zdarza się, że awarie systemów informatycznych przedłużają proces weryfikacyjny.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub braku we wniosku wymaganych dokumentów, zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust.2 Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 roku poz. 195) osoba ubiegającą się o świadczenie wychowawcze zostanie wezwana do osobistego stawiennictwa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, celem poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wnioskubez rozpatrzenia. Takie sytuacje również znacząco przedłużają proces weryfikacji wniosku.

4. Złożyłem wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej, czy dostanę od MOPS dokument potwierdzający jego złożenie?

Dla wniosków złożonych za pośrednictwem bankowości internetowej, UPO- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru – jest dokumentem w którym bank potwierdził przekazanie wniosku do wskazanej jednostki.

 

Loga