Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Nabór osób z niepełnosprawnościami do Programu AOON 2023

Dodano: 20-01-2023

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór do Programu

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2023.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

W roku 2023 ze względu na ograniczone środki przyznane na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, wsparciem objętych zostanie 18 osób
z niepełnosprawnościami w tym (8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
6 z niepełnosprawnością sprzężoną, 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym:
2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Adresatami programu są:

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023r. poz.100)

Usługi w ramach Programu są bezpłatne i polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki,
    wystawy);

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie poniżej umieszczonych dokumentów oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dostarczenie ich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku . Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu MOPS pok. 211 (Sekretariat) w Sanoku przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok, za pośrednictwem skrzynki Epuap /mopssanok/SkrytkaESP lub wysłać pocztą do dnia  31 stycznia 2023 r.  do godziny 15.30 (liczy się data stempla pocztowego).

 

            Z Programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta Sanoka.

 

       W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w kontekście  sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu.

 

AOON ogłoszenie o naborze

PROGRAM-AOON-JST_EDYCJA_2023

Regualmin AOON 2022

Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON_JST – Karta zgłoszenia

Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON_JST

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

klauzula informacyjna RODO

Loga