Sobota, 2024-05-25
BIP
Wydrukuj

13 46 080 60 „Telefon zaufania dla Seniora”

Dodano: 18-01-2019

Od 21 stycznia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sanoku uruchamia się „Telefon zaufania dla Seniora” 

 „Telefon zaufania dla Seniora” o numerze 13 4608060

funkcjonuje według ustalonej procedury:

  • „Telefon zaufania dla Seniora” jest aktywny w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku w godz. 8:00 – 15:00.
  • Telefon obsługuje pracownik, wyznaczony przez Dyrektora Ośrodka.
  • Zadaniem pracownika jest udzielenie porady oraz wskazanie rozwiązania sprawy o ile mieści się ona w granicach kompetencji Ośrodka.
  • Pracownik, może sam poddać sposób załatwienia sprawy lub przekierować Osobę dzwoniącą do właściwej komórki organizacyjnej/specjalisty, lub wskazać oraz pomóc w kontakcie inną Instytucję, w której gestii jest interweniowanie w konkretnej sprawie.
  • Zadaniem pracownika jest również umówienie Seniora na spotkanie w MOPS w celu załatwienia sprawy z Kierownikiem właściwej komórki organizacyjnej lub osobą przez niego wyznaczoną, o ile taka prośba wystąpi.
  • Pracownik obsługujący „Telefon zaufania dla Seniora” może również pośredniczyć w kontakcie z pracownikiem socjalnym, na którego terenie środowiskowym zamieszkuje Senior w celu umówienia spotkania w miejscu zamieszkania.
  • Pracownik obsługujący „Telefon zaufania dla Seniora”, prowadzi rejestr rozmów zawierający numer porządkowy, datę przeprowadzonej rozmowy i jej temat oraz sposób załatwienia sprawy z zachowaniem zasad poufności informacji i przepisów ochrony danych osobowych.
  • Psycholog zatrudniony w Ośrodku będzie dostępny pod wskazanym numerem telefonu w każdy wtorek  z wyłączeniem usprawiedliwionych dni nieobecności w pracy w godz. 9:00 – 11:00.
  • „Telefon zaufania dla Seniora” funkcjonuje pod numerem 13 4608060.
Loga