Piątek, 2022-08-12
BIP

Aktualności

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dodano: 07-07-2022

Szanowni Państwo

Osoby/podmioty, które w okresie przed dniem 30 kwietnia 2022 r.  udzielały schronienia uchodźcom z Ukrainy i do tej pory nie uzyskały świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli tego państwa z powodu nieposiadania przez uchodźców numeru PESEL, mogą złożyć wniosek o ww. świadczenie.

Wniosek ten należy złożyć na formularzu obowiązującym przed dniem 30 kwietnia 2022 r., w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1383), czyli do dnia 14 lipca 2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o ww. świadczenie pieniężne za udzielane do dnia 30 czerwca 2022 r. (tj. do dnia wejścia w życie ww. nowelizacji)  zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, należy złożyć w terminie nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r.

W przypadku schronienia udzielonego od dnia 1 lipca 2022 r. wnioski o rekompensatę poniesionych z tego tytułu kosztów składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001383

500+ w ZUS!

Dodano: 28-06-2022

Szanowni Państwo, przypominamy, że od czerwca realizacją świadczenia wychowawczego 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia, które Państwo otrzymywaliście z MOPS Sanok przyznane były do 31.05.2022 r., aby nadal kontynuować pobieranie 500+ należy złożyć wniosek do ZUS!

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – MODUŁ I i MODUŁ II

Dodano: 06-06-2022

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 i Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Dodano: 06-06-2022

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym – wspieranym

Dodano: 02-06-2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, informuje, że prowadzi nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym – wspieranym, które przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, częściowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie miasta Sanoka.

[…]

Poradnictwo psychologów z Ukrainy dostępne dla uczniów, nauczycieli i rodziców

Dodano: 29-04-2022
Koordynatorzy Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli informują, że na Internetowej Platformie Specjalistyczno – Doradczej:
jest dostępne poradnictwo dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
Nowością jest dostępność poradnictwa psychologów z Ukrainy zarówno dla uchodźców, jak i osób, które przyjęły uchodźców do domu.
Zasady zapisów na spotkania:
Zgłoszenia do specjalisty można dokonać po wcześniejszym zalogowaniu się na Platformie.

[…]

Korpus Wsparcia Seniorów

Dodano: 26-04-2022
Szanowni Państwo,
MOPS Sanok realizuje Program Wsparcia Seniorów z terenu Gminy Miasta Sanoka na rok 2022, w związku z tym poszukujemy seniorów 65+ chętnych do wzięcia w nim udziału. Program składa się z dwóch modułów, pierwszy dotyczy wsparcia seniorów poprzez pomoc wolontariuszy, drugi natomiast związany jest z opaskami bezpieczeństwa i teleopieką.
Wszystkie informacje zostaną Państwu udzielone w MOPS Sanok oraz pod numerami telefonów: 13-46-080-69, 13-46-080-55.

[…]

Bezpłatne konsultacje psychiatryczne

Dodano: 15-04-2022

Ruszyły bezpłatne konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Miejscem gdzie można uzyskać pomoc jest Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych, przy ul. Sobieskiego 1 w Sanoku. W celu ustalenia terminu konsultacji rodzic/opiekun dziecka może zrobić to indywidualnie lub telefonicznie 134641744. Celem konsultacji będzie pomoc dzieciom w każdym wieku oraz młodzieży szkolnej, w kierunku uzależnień i przemocy. W trakcie spotkań specjalista nakreśli rozwiązania, które pomogą doprowadzić do poprawy funkcjonowania dziecka lub pomóc mu w radzeniu sobie z problemami.

Psychologiczne wsparcie dla obywateli Ukrainy/Психологічна підтримка українських громадян

Dodano: 15-04-2022

Urząd Miasta w Sanoku oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Sanoka. Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z konsultacji w języku ukraińskim, telefonicznie (134641744) lub bezpośrednio w każdą środę w godzinach od 11:00 do 13:00, w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, który mieści się przy ul. Sobieskiego 1 w Sanoku SPZOZ.

Психологічна підтримка українських громадян

Сяніцька мерія (Міська рада м. Cанок) надає безкоштовну психологічну допомогу громадянам України, які проживають на території Сянока. Люди, які потребують підтримки, можуть скористатися консультаціями українською мовою за телефоном 134641744 або безпосередньо щосереди з 11:00 до 13:00 в Інформаційно-консультаційному пункті за адресою: ul. Sobieskiego 1 w Sanoku SPZOZ (вул. Собєскєґо, 1 – Самостійний громадський заклад охорони здоров’я).

Program Wsparcia Seniorów z terenu Gminy Miasta Sanoka na rok 2022

Dodano: 14-04-2022

Miejski Ośrodek Pomocy w Sanoku poszukuje seniorów chętnych do wzięcia udziału
w Programie Wsparcia Seniorów z terenu Gminy Miasta Sanoka na rok 2022

Celem programu jest wsparcie seniorów w wieku 65 lat i więcej, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez dostęp do tak zwanej „opieki na odległość”.

O udział w projekcie  mogą ubiegać się osoby:

  • samotne lub zamieszkujące z innymi osobami, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – pierwszeństwo uczestnictwa
    w projekcie mają osoby samotnie zamieszkujące,
  • mieszkające na terenie Miasta Sanoka,
  • ukończyły 65 lat

[…]

Loga