Piątek, 2021-02-26
BIP

Aktualności

DOPŁATY DO CZYNSZU FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dodano: 12-02-2021

 

Jeśli jesteś najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, otrzymujesz dodatek mieszkaniowy, a Twój dochód w stosunku do roku 2019 uległ obniżeniu co najmniej o 25 %,  możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanej dalej „dopłatą do czynszu”.

[…]

Informacja dla mieszkańców Sanoka

Dodano: 20-01-2021

Jeżeli jesteś mieszkańcem Sanoka, masz wyznaczony termin i miejsce szczepienia przeciwko COVID-19 i jesteś :

 • osobą posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
  o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
 • seniorem mającym trudność z dostępem do punktu szczepień. (mający obiektywne
  i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania).

Zadzwoń pod numer 13 46 528 13 lub 882 013 355
(zgłoszenia przyjmowane są w każdy dzień roboczy: od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 8:00 do 15:00 i w piątki w godzinach od 8:00 do 13:00)

więcej…
[…]

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Dodano: 13-01-2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, informuje, że Gmina Miasta Sanoka złożyła wniosek na środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Obecnie wniosek jest w trakcie rozpatrywania przez wojewodę. Po ewentualnym zakwalifikowaniu i przyznaniu środków na realizację Programu, informacja zostanie umieszczona na stronie MOPS, celem podjęcia odpowiednich działań, zmierzających do kontynuacji Programu w 2021 roku.

500 plus w 2021 r.

Dodano: 04-01-2021

500 plus w 2021 r.

Co do zasady wniosek o świadczenie wychowawcze należy składać co roku.

Obecnie jednak obowiązuje dłuższy okres, na jaki przyznawane jest świadczenie. Jeżeli rodzic złożył wniosek o 500 plus po 30 czerwca 2019 r., to świadczenie zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 r.

Z tego powodu w 2020 r. nie było konieczności składania kolejnego wniosku. Wyjątek stanowili rodzice, którzy w związku z urodzeniem się dziecka wnioskowali o wsparcie po raz pierwszy.

Zasady te są związane ze zmianą okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie. Docelowo bowiem będzie on trwał od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

W 2021 r. świadczenie „500 plus” zostanie zatem przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 r. będą przyjmowane:

 • od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną przez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PUE ZUS.
 • od 1 kwietnia 2021 r. – w urzędzie w formie tradycyjnej

[…]

Uwaga – Zmiana numerów kont bankowych

Dodano: 30-12-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że od dnia 01.01.2021 r. następuje zmiana banku obsługującego Ośrodek.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2021 r. będą obowiązywały nowe konta bankowe:

Bank Pekao S.A.

– konto podstawowe MOPS:
90 1240 1792 1111 0011 0325 8480

– konto pomocnicze – Fundusz Alimentacyjny (zwroty zadłużenia dłużników alimentacyjnych):
70 1240 1792 1111 0011 0325 8549

Dyżur telefoniczny

Dodano: 28-10-2020
Informujemy, że osoby doświadczające lęku, frustracji, jak również innych trudnych emocji z powodu pandemii choroby COVID-19 mogą skorzystać ze wsparcia realizowanego podczas dyżurów telefonicznych psychologa Ośrodka, w każdy czwartek (oprócz dni ustawowo wolnych i dni świątecznych) w godzinach od 16.00 do 18.00 pod numerem telefonu: 692 432 616.

telefon 692 432 616

Od 16 października 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku ogranicza działalność dotyczącą obsługi interesantów

Dodano: 16-10-2020

 

Zgodnie z § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1758) informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa obsługa w MOPS, będzie prowadzona jak dotychczas z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z klientem.

Zachęcamy wszystkich do kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego.

Przy wejściu do budynku MOPS zainstalowany został domofon, co pozwoli na usprawnienie kontaktu między Państwem a pracownikami.

W sprawach wyjątkowo ważnych, kontakt z pracownikiem MOPS będzie się odbywał
w wyznaczonym do tego miejscu. Prosimy wówczas o przyjście bez osób towarzyszących i zachowanie odpowiedniej odległości od pracownika.

Obsługa klienta w ww. przypadku odbywać się będzie w budynku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego:

 • zaleca się korzystanie z własnych jednorazowych rękawiczek i długopisu,

 • interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych
  w MOPS płynów do dezynfekcji,

 • interesanci zobowiązani są do zakrycia ust i nosa, zgodnie
  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1758).

Przesyłki i dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy pozostawiać
w skrzynce podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku.
Przy drzwiach znajduje się również domofon.

Wskazane jest kontaktowanie się za pomocą:

 • Platformy ePUAP, adres /mopssanok/Skład_ESP/

 • Portalu Emp@tia,

 • E-mail: sekretariat@mops.sanok.pl,

 • Listownie na adres: MOPS Sanok, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok,

Telefonicznie pod numerami:

tel. 13 46 080 30tel. kom 517 539 695
tel. kom 517 097 958

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020

Dodano: 17-09-2020

Sanok 17.09.2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w programie

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2019-2020”.

   […]

Od 7 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku ogranicza działalność dotyczącą obsługi interesantów

Dodano: 07-09-2020

Od 7 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku ogranicza działalność dotyczącą obsługi interesantów

Zgodnie z § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356) informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa obsługa w MOPS, będzie prowadzona jak dotychczas z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z klientem.

Zachęcamy wszystkich do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

Przy wejściu do budynku MOPS zainstalowany został domofon, co pozwoli na usprawnienie kontaktu między Państwem a pracownikami.

W sprawach wyjątkowo ważnych, kontakt z pracownikiem MOPS będzie w wyznaczonym miejscu. Prosimy wówczas o przyjście bez osób towarzyszących i zachowanie odpowiedniej odległości
od pracownika.

Obsługa klienta w ww. przypadku odbywać się będzie w budynku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego:

 • zaleca się korzystanie z własnych jednorazowych rękawiczek i długopisu,
 • interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w MOPS płynów do dezynfekcji,
 • interesanci zobowiązani są do zakrycia ust i nosa, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356).

Przesyłki i dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy umieszczać w skrzynce pocztowej przy drzwiach wejściowych do budynku, przy drzwiach znajduje się również domofon.

Wskazane jest kontaktowanie się za pomocą:

 • Platformy ePUAP, adres /mopssanok/Skład_ESP/
 • Portalu Emp@tia,
 • Meilowo: sekretariat@mops.sanok.pl,
 • Listownie na adres: MOPS Sanok, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok,
 • Telefonicznie pod numerami: 660-487-832, 660-487-745

 

Komunikat

Dodano: 06-04-2020
W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą Covid-9, informujemy, że realizacja wypłat gotówkowych świadczeń będzie odbywała się od kwietnia wyłącznie na wskazane przez Państwa rachunki bankowe.
Informacje o numerze rachunków bankowych należy dostarczyć do MOPS Sanok, ul. Zamkowa 30, 38-500 Sanok,
droga elektroniczną
e-mail:  sekretariat@mops.sanok.pl,
poprzez platformę ePUAP  www.epuap.gov.pl  pod adresem /mopssanok/Skład_ESP/),
tradycyjną drogą pocztową lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do MOPS Sanok.
Loga