Poniedziałek, 2021-06-14
BIP

Aktualności

500+ – okres zasiłkowy 2019/2021

Dodano: 10-06-2021
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że od 1 czerwca wnioski na tzw. „stary okres zasiłkowy” 2019/2021 przyjmowane są tylko w formie papierowej, nie ma możliwość złożenia wniosku elektronicznie. Wnioski na „nowy okres zasiłkowy” 2021/2022 przyjmowane są w dalszym ciągu w formie elektronicznej i papierowej. 

Wnioski na stary okres zasiłkowy mogą składać jeszcze osoby, którym przed 1 czerwca urodziło się dziecko, objęli opieką lub przysposobili dziecko, a którzy nie złożyli do tej pory wniosku na okres zasiłkowy 2019/2021. Zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021.

Dodano: 17-05-2021

Logo Fundusz solidarnościowy

Sanok, 17.05.2021 r.

D.4211.7.2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2021.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagający usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

[…]

Aktywuj swój Bon Turystyczny

Dodano: 20-04-2021

 

Aktywny senior w domu

Dodano: 30-03-2021

Obecna sytuacja epidemiologiczna i przymusowe pozostanie w domach może powodować znaczne ograniczenia aktywności fizycznej wśród osób starszych.

Pamiętajmy, że regularny ruch i ćwiczenia wspomaga naszą odporność.

„Aktywny senior w domu” to program profilaktyczny Krajowej Izby Fizjoterapeutów i Ministerstwa Zdrowia.

Ćwiczenia są publikowane na specjalnej stronie https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywny-senior oraz na You Tubie Ministerstwa Zdrowia.

Każdego dnia na podanej stronie pojawi się jeden film z ćwiczeniem, wraz z komentarzem eksperta oraz wskazówkami dotyczącymi liczby powtórzeń czy tempa.
Cała seria kilkunastu filmów będzie dostępna dla każdego i bezpłatnie.

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku

Dodano: 23-03-2021

Strefa Ograniczonego pobytu

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
i pracowników MOPS w Sanoku swoją sprawę można załatwić drogą:

 •  pocztową – ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok
 •  telefoniczną – 13 46 08 030
 •  elektronicznie, adres poczty elektronicznej – sekretariat@mops.sanok.pl
 •  za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrytki:    /mopssanok/SkrytkaESP/
 •  przesyłki i dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy
  pozostawiać w skrzynce podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku.

 

[…]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dodano: 04-03-2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

[…]

DOPŁATY DO CZYNSZU FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dodano: 12-02-2021

 

Jeśli jesteś najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, otrzymujesz dodatek mieszkaniowy, a Twój dochód w stosunku do roku 2019 uległ obniżeniu co najmniej o 25 %,  możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanej dalej „dopłatą do czynszu”.

[…]

Informacja dla mieszkańców Sanoka

Dodano: 20-01-2021

Jeżeli jesteś mieszkańcem Sanoka, masz wyznaczony termin i miejsce szczepienia przeciwko COVID-19 i jesteś :

 • osobą posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
  o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
 • seniorem mającym trudność z dostępem do punktu szczepień. (mający obiektywne
  i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania).

Zadzwoń pod numer 13 46 528 13 lub 882 013 355
(zgłoszenia przyjmowane są w każdy dzień roboczy: od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 8:00 do 15:00 i w piątki w godzinach od 8:00 do 13:00)

więcej…
[…]

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Dodano: 13-01-2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, informuje, że Gmina Miasta Sanoka złożyła wniosek na środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Obecnie wniosek jest w trakcie rozpatrywania przez wojewodę. Po ewentualnym zakwalifikowaniu i przyznaniu środków na realizację Programu, informacja zostanie umieszczona na stronie MOPS, celem podjęcia odpowiednich działań, zmierzających do kontynuacji Programu w 2021 roku.

500 plus w 2021 r.

Dodano: 04-01-2021

500 plus w 2021 r.

Co do zasady wniosek o świadczenie wychowawcze należy składać co roku.

Obecnie jednak obowiązuje dłuższy okres, na jaki przyznawane jest świadczenie. Jeżeli rodzic złożył wniosek o 500 plus po 30 czerwca 2019 r., to świadczenie zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 r.

Z tego powodu w 2020 r. nie było konieczności składania kolejnego wniosku. Wyjątek stanowili rodzice, którzy w związku z urodzeniem się dziecka wnioskowali o wsparcie po raz pierwszy.

Zasady te są związane ze zmianą okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie. Docelowo bowiem będzie on trwał od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

W 2021 r. świadczenie „500 plus” zostanie zatem przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 r. będą przyjmowane:

 • od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną przez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PUE ZUS.
 • od 1 kwietnia 2021 r. – w urzędzie w formie tradycyjnej

[…]

Loga