Sobota, 2019-03-23
BIP
Wydrukuj

Terminy wypłat

MOPS w Sanoku podaje termin wypłaty wszystkich świadczeń za m-c marzec 2019r.

Podstawowe terminy gotówkowych wypłaty świadczeń realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku:

Nazwa świadczenia
Termin
Miejsce wypłaty Godziny wypłat
Świadczenia rodzinne
 20,21,22  marca
Kasa Fili Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9,
(budynek „Alfy”)
od 8.00 do 14.00
Świadczenia Wychowawcze
(500+)
(płatne przelewem)
  20,21,22  marca
Świadczenia Wychowawcze (500+), „Dobry Start (300+)”
(płatne w kasie)
 21,22  marca
Kasa Fili Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9 (budynek „Alfy”)
od 11.00 do 14,00

Zasiłki celowe,
celowe na zakup żywności,okresowe
20,21,22  marca
Kasa Fili Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9
(budynek „Alfy”)
od 8.00 do 14.00
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
20,21,22  marca
Kasa Fili Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9
(budynek „Alfy”)
od 8.00 do 14.00
Zasiłki stałe
20,21,22  marca
Kasa Fili Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9
(budynek „Alfy”)
od 8.00 do 14.00
Prace społecznie użyteczne

Loga