Poniedziałek, 2019-11-18
BIP
Wydrukuj

Terminy wypłat

HARMONOGRAM WYPŁAT
w Gminie Miasta Sanoka w 2019 r.

Świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), „Dobry Start” (300+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków celowych, zasiłków celowych na zakup żywności, zasiłków okresowych, zasiłków stałych
MIESIĄC DZIEŃ
MAJ 23 (czwartek), 24 (piątek)
CZERWIEC 21 (piątek), 24 (poniedziałek)
LIPIEC 23 (wtorek), 24 (środa)
SIERPIEŃ 22 (czwartek), 23 (piątek)
WRZESIEŃ 20 (piątek), 23 (poniedziałek)
PAŹDZIERNIK 23 (środa), 24 (czwartek)
LISTOPAD 22 (piątek), 25 (poniedziałek)
GRUDZIEŃ 20 (piątek), 23 (poniedziałek)

Punkt Kasowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku,
w którym wypłacane są świadczenia i zasiłki,
mieści się w Sanoku przy ulicy TRAUGUTTA 9.
Wypłaty odbywają się w godzinach 8:30-14:30
Osoba uprawniona do świadczeń powinna zgłosić się po wypłatę
z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Loga