Niedziela, 2017-12-17
BIP
Wydrukuj

Terminy wypłat

MOPS w Sanoku podaje termin wypłaty wszystkich świadczeń za m-c grudzień 2017r.

Podstawowe terminy gotówkowych wypłaty świadczeń realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku:

Nazwa świadczenia
Termin
Miejsce wypłaty Godziny wypłat
Świadczenia rodzinne
 18,19,20 grudzień
Kasa Fili Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9,
(budynek „Alfy”)
od 8.00 do 14.00
Świadczenia Wychowawcze
(500+)
(płatne przelewem)
 19,20,21 grudzień
Świadczenia Wychowawcze (500+)
(płatne w kasie)
 
 20, 21  grudzień

Kasa Fili Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9 (budynek „Alfy”)
od 11.00 do 14,00

Zasiłki celowe,
celowe na zakup żywności,okresowe
18,19,20 grudzień
Kasa Fili Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9
(budynek „Alfy”)
od 8.00 do 14.00
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
18,19,20 grudzień
Kasa Fili Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9
(budynek „Alfy”)
od 8.00 do 14.00
Zasiłki stałe
18,19,20 grudzień
Kasa Urzędu Miasta Sanoka ul. Rynek 1
od 11.00 do 14.00
Prace społecznie użyteczne
Kasa Urzędu Miasta Sanoka ul. Rynek 1
od 10.00 do 14.00

Loga