Poniedziałek, 2019-05-20
BIP
Wydrukuj

Terminy wypłat

MOPS w Sanoku podaje termin wypłaty wszystkich świadczeń za m-c maj 2019r.

Podstawowe terminy gotówkowych wypłaty świadczeń realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku:

Nazwa świadczenia
Termin
Miejsce wypłaty Godziny wypłat
Świadczenia rodzinne
23, 24
maja
Filia Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9,
(budynek „Alfy”)
od 8.30 do 14.30
Świadczenia Wychowawcze
(500+)
(płatne przelewem)
23, 24
maja
Świadczenia Wychowawcze (500+), „Dobry Start (300+)”
(płatne w kasie)
23, 24
maja
Filia Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9 (budynek „Alfy”)
od 8.30 do 14,30

Zasiłki celowe,
celowe na zakup żywności,okresowe
23, 24
maja
Filia Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9
(budynek „Alfy”)
od 8.30 do 14.30
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
23, 24
maja
Filia Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9
(budynek „Alfy”)
od 8.30 do 14.30
Zasiłki stałe
23, 24
maja
Filia Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9
(budynek „Alfy”)
od 8.30 do 14.30
Prace społecznie użyteczne

Loga