Czwartek, 2019-06-27
BIP

Świadczenia wychowawcze (500+)

Siedem pytań i odpowiedzi o ,,Rodzina 500+’’

Dodano: 05-06-2019

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

[…]

Co się zmieni w programie ,,Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.?

Dodano: 03-04-2019

W związku z licznymi pytaniami informujemy, iż trwają obecnie konsultacje projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Planowany termin wejścia w życie nowelizacji ustawy, to 1 lipca 2019 r.
Informujemy zatem, iż: […]

Odbiór decyzji 500+/ZR/FA

Dodano: 28-01-2019

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że decyzje w sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego są wydawane w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku 7:30-15:30) odpowiednio:

  • pokój nr 1 – fundusz alimentacyjny,
  • pokój nr 4 – zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • pokój nr 9 – świadczenie wychowawcze (500+),

osobie (wnioskodawcy), na którą zostały przyznane. Natomiast, aby decyzję mogła odebrać inna, pełnoletnia osoba musi ona posiadać pisemne upoważnienie wnioskodawcy (również w przypadku małżonków).

Po odbiór decyzji należy stawić się z dowodem osobistym, który należy okazać osobie wydającej.

Przypomnienie

Dodano: 10-02-2018

Przypominamy Świadczeniobiorcom pobierającym świadczenia rodzinne, świadczenie 500+ oraz świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o konieczności bezzwłocznego powiadamiania tutejszego organu o zmianach w sytuacji rodzinnej i dochodowej mających wpływ na prawo do świadczeń.

[…]

Informacja dla osób, które nie odebrały decyzji dotyczącej przyznania świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz świadczeń rodzinnych.

Dodano: 10-02-2018

[…]

Rodzina 500 plus i świadczenia rodzinne w UE – ważna zmiana od 1 stycznia 2018 r.

Dodano: 25-01-2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 01-01-2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazane zostały wojewodom.

[…]

Loga