Piątek, 2018-02-23
BIP
Wydrukuj

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY OGÓLNE DOTYCZĄCE OŚRODKA

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Miasta Sanoka na lata 2016 – 2022
strategia_04022016_uchwalona

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocyw Rodzinie w latach 2014-2017

 

uchwala_mpppwr_str_1 772.33 Kb

 

mpppwr_zalacznik_str_1_5 658.38 Kb

 

mpppwr_zalacznik_str_6_10 803.17 Kb

 

mpppwr_zalacznik_str_11_16 846.99 Kb

 

mpppwr_zalacznik_str_17_21 1.26 Mb

Kodeks Etyki Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku MOPS_Sanok_Zarzadzenie_7_2016
_Kodeks_Etyki_10032016
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku Uchwala_Rady_Miasta_zmiana_
statutu_MOPS_19042016
MOPS_Sanok_Statut_04102012
Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
 MOPS_Sanok_Zarzadzenie_12_2016_
Regulamin_Organizacyjny_12042016
Schemat organizacyjny z dnia 12.04.2016r.

MOPS_Sanok_shemat_organizacyjny_12042016

 

DOKUMENTY DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I PRACY SOCJALNEJ
Wniosek o udzielenie pomocy
wniosek_przyznanie_pomocy

Oświadczenie o stanie majątkowym

zacznik_nr_3_oswiadczenie_o_stanie_majatkowym

Wniosek o wydanie zaświadczenie
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego  Wniosek_ o przyznanie dodatku_mieszkaniowego

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA

 


DOKUMENTY SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
i
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Rozporządzeniem  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne opublikowanym w dniu 30 grudnia 2015 roku (Dz .U. z 2015 r. poz. 2284) zostały wprowadzone nowe wzory druków do świadczeń rodzinnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2016 roku
i są dostępne pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/sr/wzory-dokumentow;

Rozporządzeniem  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu i trybu  postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego opublikowanym w dniu 29 grudnia 2015 roku (Dz .U. z 2015 r. poz. 2229) zostały wprowadzone nowe wzory druków do funduszu alimentacyjnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku
i są dostępne pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/fa/wzory-dokumentow

 


 

Loga