Wtorek, 2018-12-18
BIP
Wydrukuj

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY OGÓLNE DOTYCZĄCE OŚRODKA

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Miasta Sanoka na lata 2016 – 2022
strategia_04022016_uchwalona

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022

 

Uchwała_Nr_LII_435_18

Zalacznik_do_Uchwały_LII_435_18

Kodeks Etyki Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku MOPS_Sanok_Zarzadzenie_7_2016
_Kodeks_Etyki_10032016
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku Uchwala_Rady_Miasta_zmiana_
statutu_MOPS_19042016
MOPS_Sanok_Statut_04102012
Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku i Schemat organizacyjny z dnia 05.01.2018r.
MOPS_Sanok_Regulamin_organizacyjny_w_Sanoku_dnia 05012018
DOKUMENTY DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I PRACY SOCJALNEJ
Wniosek o udzielenie pomocy
wniosek_przyznanie_pomocy

Oświadczenie o stanie majątkowym

załącznik_nr_3_oswiadczenie_o_stanie_majatkowym

Wniosek o wydanie zaświadczenie
Dokumenty związane z przyznaniem dodatku mieszkaniowego

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA

 


DOKUMENTY SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
i
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Rozporządzeniem  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne opublikowanym w dniu 30 grudnia 2015 roku (Dz .U. z 2015 r. poz. 2284) zostały wprowadzone nowe wzory druków do świadczeń rodzinnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2016 roku
i są dostępne pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/sr/wzory-dokumentow;

Rozporządzeniem  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu i trybu  postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego opublikowanym w dniu 29 grudnia 2015 roku (Dz .U. z 2015 r. poz. 2229) zostały wprowadzone nowe wzory druków do funduszu alimentacyjnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku
i są dostępne pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/fa/wzory-dokumentow

 

 

Loga